Search found 1260 matches

by zoNE
Sun Jun 23, 2019 8:24 am
Forum: Modding Archive
Topic: SAIL - GetTechNation - Funkcja zwraca technologie nacji dla zadanej parametrem strony
Replies: 0
Views: 12

SAIL - GetTechNation - Funkcja zwraca technologie nacji dla zadanej parametrem strony

Funkcja zwraca technologie nacji dla zadanej parametrem strony. Dodatkowo można ograniczyć liczbę zwracanych techów bazując na ich konkretnym stanie. Export Function GetTechNation(side, nation, state); var i; begin if not side or not nation then exit; case nation of nation_american: result := [35, ...
by zoNE
Sun Jun 23, 2019 8:23 am
Forum: Modding Archive
Topic: SAIL - Connect (podłączanie zdalnie sterowanych pojazdów)
Replies: 0
Views: 11

SAIL - Connect (podłączanie zdalnie sterowanych pojazdów)

Funkcja podłączająca zadany parametrem zdalnie sterowany pojazd do możliwe jak najlepszego mechanika. Pod uwagę brana jest ilość już podłączonych pojazdów oraz poziom mechanika. Działa zarówno dla statycznych jak i mobilnych wież kontrolnych. Export Function Connect(vehicle); var i, t, mech, tmp, j...
by zoNE
Sun Jun 23, 2019 8:22 am
Forum: Modding Archive
Topic: SAIL - Reindex - Funkcja przesuwająca elementy w tablicy z miejsca x na miejsce y
Replies: 0
Views: 8

SAIL - Reindex - Funkcja przesuwająca elementy w tablicy z miejsca x na miejsce y

Funkcja przesuwająca elementy w tablicy z miejsca x na miejsce y . Export Function Reindex(array, i_from, i_to, direction); var i, j, k, d, tmp, length; begin result := array; if not array or not i_from or not i_to or i_from > array or i_to > array then exit; if direction then // ASC begin d := 1; ...
by zoNE
Sat Jun 01, 2019 12:19 pm
Forum: Arabian Campaign
Topic: Mission 01
Replies: 34
Views: 796

Re: Mission 01

Mapa fajna w tej wersji, ale mozna by ja nieco moze ujednolicic odcieniami/kolorystycznie :P.
by zoNE
Mon May 20, 2019 4:58 pm
Forum: Media Centre
Topic: Original War - Najlepsze BUGI i GLITCHE!
Replies: 2
Views: 97

Re: Original War - Najlepsze BUGI i GLITCHE!

Original War - Najlepsze BUGI i GLITCHE #3 - Original War jakiego nie znaliście!

by zoNE
Mon May 20, 2019 4:57 pm
Forum: Media Centre
Topic: Original War - Best of BUGS and GLITCHES!
Replies: 2
Views: 65

Re: Original War - Best of BUGS and GLITCHES!

Original War - Best of BUGS and GLITCHES #3 - Original War you didn't know!

by zoNE
Thu May 09, 2019 12:37 pm
Forum: Noticias del frente
Topic: 1vs1 CB - Computer cargo bay - Tutorial
Replies: 0
Views: 29

1vs1 CB - Computer cargo bay - Tutorial

American tactic - computer controlled cargo bay.
Map: Alien Base
Rules: Clan Base
by zoNE
Thu May 09, 2019 12:37 pm
Forum: Nouvelles du front
Topic: 1vs1 CB - Computer cargo bay - Tutorial
Replies: 0
Views: 27

1vs1 CB - Computer cargo bay - Tutorial

American tactic - computer controlled cargo bay.
Map: Alien Base
Rules: Clan Base
by zoNE
Thu May 09, 2019 12:37 pm
Forum: Novinky z fronty
Topic: 1vs1 CB - Computer cargo bay - Tutorial
Replies: 0
Views: 32

1vs1 CB - Computer cargo bay - Tutorial

American tactic - computer controlled cargo bay.
Map: Alien Base
Rules: Clan Base
by zoNE
Thu May 09, 2019 12:37 pm
Forum: Nowości z frontu
Topic: Tutorial 1vs1 CB - Komputerowa komora
Replies: 0
Views: 41

Tutorial 1vs1 CB - Komputerowa komora

Amerykańska taktyka - komora sterowana komputerowo.
Mapa: Baza Obcych
Zasady: Clan Base
by zoNE
Thu May 09, 2019 12:37 pm
Forum: News from the front
Topic: 1vs1 CB - Computer cargo bay - Tutorial
Replies: 0
Views: 47

1vs1 CB - Computer cargo bay - Tutorial

American tactic - computer controlled cargo bay.
Map: Alien Base
Rules: Clan Base
by zoNE
Tue May 07, 2019 2:46 pm
Forum: Noticias del frente
Topic: 1vs1 CB - AM vs AR Tutorial
Replies: 0
Views: 18

1vs1 CB - AM vs AR Tutorial

Basic tactic for dealing with Arabs as Americans.
Map: Alien Base
Rules: Clan Base
by zoNE
Tue May 07, 2019 2:46 pm
Forum: Nouvelles du front
Topic: 1vs1 CB - AM vs AR Tutorial
Replies: 0
Views: 19

1vs1 CB - AM vs AR Tutorial

Basic tactic for dealing with Arabs as Americans.
Map: Alien Base
Rules: Clan Base
by zoNE
Tue May 07, 2019 2:46 pm
Forum: Novinky z fronty
Topic: 1vs1 CB - AM vs AR Tutorial
Replies: 0
Views: 23

1vs1 CB - AM vs AR Tutorial

Basic tactic for dealing with Arabs as Americans.
Map: Alien Base
Rules: Clan Base
by zoNE
Tue May 07, 2019 2:46 pm
Forum: Nowości z frontu
Topic: Tutorial 1vs1 CB - AM vs AR
Replies: 0
Views: 27

Tutorial 1vs1 CB - AM vs AR

Podstawowa taktyka postępowania z Arabami, grając Amerykanami.
Mapa: Baza Obcych
Zasady: Clan Base