SAIL - Podwójny Laser

Gotowe kody SAIL'a, informacje na temat moddingu, itd.

Moderator: zoNE

Post Reply
User avatar

Topic author
zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1177
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

SAIL - Podwójny Laser

#1

Post by zoNE » Sat Aug 12, 2017 11:42 pm

0dd1 wrote:
Sat Aug 12, 2017 11:05 pm
Funkcja w założeniu ma działać jak ComAttackUnit dla podwójnych laserów. Jednak z racji na ich wyjątkowość musi być używana bez przerwy, przez cały czas trwania ataku. Dodatkowo zadziała na całą listę laserów i wrogów - funkcja sama dobiera lasery do celów.

Podanie Area przy użyciu funkcji jest opcjonalne - oznacza obszar do którego lasery mają NIE wchodzić, jeśli akurat jest taka potrzeba.

Ostatnia wartość oznacza preferowaną odległość laserów od ich celu. Dozwolone wartości: 0 - lasery otaczają cel jak najciaśniej, 1 - pośrednia odległość (w większości przypadków najbardziej rozsądna), 2 - lasery będą rozstawiać się podczas ataku jak najszerzej.

Code: Select all

Function DoubleLaserAttack(LaserList, AllTargets, Area, val);
var Lasers, LaserGroups, L1, L2, Target, temp_target_list, TargetX, TargetY;
var hex_list1, hex_list2, hex1, hex2, temp_hex, choosen_hexes, temp_list_x, temp_list_y, chosen_list;
var i, j, un, temp, temp_list, dist, dist1, dist2, common_hex;
var dir0_x, dir0_y, dir1_x, dir1_y, dir2_x, dir2_y, dir3_x, dir3_y, dir4_x, dir4_y, dir5_x, dir5_y, dir6_x, dir6_y, dir7_x, dir7_y, dir8_x, dir8_y, dir9_x, dir9_y, dir10_x, dir10_y, dir11_x, dir11_y;
begin
   if AllTargets <= 0 then
    exit;

   temp_list = UnitFilter(LaserList, [f_not,[f_weapon,us_double_laser]]);

   if temp_list > 0 then             
    ComAttackUnit(temp_list, AllTargets[1]);  //Jednostki inne niż podwójne lasery po prostu atakują pierwszy cel z listy

   Lasers = UnitFilter(LaserList, [f_weapon,us_double_laser]);

   if Lasers < 2 then
   begin                     
     ComAttackUnit(Lasers, AllTargets[1]);  //To samo dotyczy pojedyńczego lasera
     exit;
   end
   else
     begin
       LaserGroups = [];

       //Dobieranie laserów w pary. Jeśli zostanie jeden ekstra to będzie robił to samo co drugi laser w ostatniej parze
       while Lasers > 1 do
       begin
          temp = [Lasers[1], Lasers[2]];
          Lasers = Lasers diff temp;

          if Lasers = 1 then
           temp = temp ^ Lasers[1];

          LaserGroups = LaserGroups ^ [temp];
       end;
     end;

   if val < 0 then
    val = 0;

   if val > 2 then
    val = 2;


   //Przy każdym celu (T) przyjmuje się zestaw hexów które tworzą kilka okręgów wokój jego pozycji. Składa się to z 7 teoretycznych hexów odchodzących w prostej linii od celu, w każdym z 12 kierónków
   //Dir0 tutaj to to samo co kierunek 0 w edytorze, Dir1 idzie pomiędzy kierunkiem 0 i 1 w edytorze, Dir2 odpowiada kierunkowi 1 i tak dalej
   // * * * * *
   //  * * * * *
   //   *****
   // * * * T * * *
   //   *****
   //  * * * * *
   // * * * * *

   //Poniżej coordynaty względem pozycji celu
   Dir0_X = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];  Dir0_Y = [-3, -5, -7, -9, -11, -13, -15]; Dir1_X = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];   Dir1_Y = [-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8];
   Dir2_X = [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]; Dir2_Y = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];      Dir3_X = [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16]; Dir3_Y = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
   Dir4_X = [4, 5, 7, 9, 11, 13, 15]; Dir4_Y = [4, 5, 7, 9, 11, 13, 15];    Dir5_X = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];   Dir5_Y = [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16];
   Dir6_X = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];  Dir6_Y = [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15];    Dir7_X = [-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8]; Dir7_Y = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
   Dir8_X = [-3, -5, -7, -9, -11, -13, -15]; Dir8_Y = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];  Dir9_X = [-4, -6, -8, -10, -12, -14, -16]; Dir9_Y = [-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8];
   Dir10_X = [-3, -5, -7, -9, -11, -13, -15]; Dir10_Y = [-3, -5, -7, -9, -11, -13, -15]; Dir11_X = [-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8]; Dir11_Y = [-4, -6, -8, -10, -12, -14, -16];

   temp_list_x = [dir0_x, dir1_x, dir2_x, dir3_x, dir4_x, dir5_x, dir6_x, dir7_x, dir8_x, dir9_x, dir10_x, dir11_x];
   temp_list_y = [dir0_y, dir1_y, dir2_y, dir3_y, dir4_y, dir5_y, dir6_y, dir7_y, dir8_y, dir9_y, dir10_y, dir11_y];

   temp_target_list = 0;

   for un in LaserGroups do
   begin
     common_hex = [(GetX(un[1]) + GetX(un[2]))/2, (GetY(un[1]) + GetY(un[2]))/2];
     temp_list = [];

     if temp_target_list = 0 then
       temp_target_list = AllTargets;

     dist = 999;

     //Wybieranie najbliższego celu dla każdej pary laserów
     for i in temp_target_list do
     begin
        dist1 = GetDistUnits(i, un[1]);
        dist2 = GetDistUnits(i, un[2]);

        if dist1 > dist2 then
         temp = dist1
        else temp = dist2;

        //Dodatkowy próg (+ 3) zapobiega zbyt częstej zmianie celu. Inaczej mogą zmieniać sobie cel gdy tylko minimalnie się ruszą
        if temp + 3 < dist then
        begin
          dist = temp;
          Target = i;
        end;
     end;

     temp_target_list = temp_target_list diff Target;

     TargetX = GetX(Target);
     TargetY = GetY(Target);

     hex_list1 = [];
     hex_list2 = [];

     //Wybieranie pierwszego dostępnego hexu z każdego kierunku, aby otrzymać pojedyńczy okrąg z hexów
     //Sprawdzane są w parach - jeśli jakiś kierunek nie ma żadnego dostępnego hexu, kierunek po przeciwnej stronie też się nie liczy
     for i = 1 to 6 do
     begin
        hex1 = [];
        hex2 = [];

        hex_list1 = hex_list1 ^ [hex1];
        hex_list2 = hex_list2 ^ [hex2];

        //Priorytet: najbliższy, środkowy lub najdalszy dystans, zależnie od wybranej wartości
        case val of
          0: temp_list = [1,2,3,4,5,6,7];
          1: temp_list = [4,5,3,6,2,7,1];
          else
            temp_list = [7,6,5,4,3,2,1];
        end;

        //Dostępny hex to: wolny i znajdujący się na mapie, nie będący w wybranym Area, nie będący stromym zboczem, ani terenem typu: don't enter, don't enter water, don't enter rock
        for j in temp_list do
        begin
          temp_hex = [TargetX + temp_list_x[i][j], TargetY + temp_list_y[i][j]];

          if not ValidHex(temp_hex[1], temp_hex[2]) or ( HexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2]) > 0 and not HexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2]) in un ) then
            continue;

          if Area > 0 then
            if InArea(temp_hex[1], temp_hex[2], Area) then
             continue;

          if GetHexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2])[3] in [40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53] or GetHexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2])[6] in [3,4,6] then
            continue;

          hex1 = temp_hex; //Hex wybrany
          break;
        end;

        if hex1 = [] then  
         continue;

        //Powtórzenie tego samego dla kierunków po drugiej stronie celu
        for j in temp_list do
        begin
          temp_hex = [TargetX + temp_list_x[i+6][j], TargetY + temp_list_y[i+6][j]];

          if not ValidHex(temp_hex[1], temp_hex[2]) or ( HexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2]) > 0 and not HexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2]) in un ) then
            continue;

          if Area > 0 then
            if InArea(temp_hex[1], temp_hex[2], Area) then
             continue;

          if GetHexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2])[3] in [40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53] or GetHexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2])[6] in [3,4,6] then
            continue;

          hex2 = temp_hex;
          break;
        end;

        if hex2 = [] then
         continue;

        //Te dwa zestawy razem tworzą pojenyńczy okrąg z hexów wokół celu
        hex_list1 = Replace(hex_list1, i, hex1);
        hex_list2 = Replace(hex_list2, i, hex2);
     end;

     //Jeśli nie wybrano żadnych hexów, lasery po prostu podjadą do celu
     if (hex_list1 diff 0) = 0 then
     begin
        ComMoveUnit(un, Target);
        exit;
     end;

     //Dwa zestawy tych samych hexów w przeciwnej kolejności. Po jednym dla każdego laseru.
     hex_list1 = hex_list1 ^ hex_list2;
     hex_list2 = hex_list2 ^ hex_list1;

     temp_list = [];
     j = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];

     //W obrębie ustalonego okręgu: wybieranie najbliższej pary hexów zależnie od pozycji obu laserów
     //Aby potem porównać odległości od pozostałych hexów w odpowieniej kolejności
     for i in j do
       temp_list = temp_list ^ GetDistXY(common_hex[1],common_hex[2], TargetX + temp_list_x[i][5],TargetY + temp_list_y[i][5]);

     i = WorstFromListByList(j,temp_list);


     case i of
        1,7: temp_list = [4,5,6,1,2,3];
        2,8: temp_list = [5,6,1,2,3,4];
        3,9: temp_list = [6,1,2,3,4,5];
        4,10: temp_list = [1,2,3,4,5,6];
        5,11: temp_list = [2,3,4,5,6,1];
        6,12: temp_list = [3,4,5,6,1,2];
     end;                 

     dist = 999;


     //2 tryby ataku: 1- Jeśli lasery są oddalone od celu to zbliżają się do swojej najbliższej pary hexów
     //        2- Jeśli już są na pozycji to powinny zacząć równocześnie przemieszczać się po okręgu. Dzięki temu mogą uniknąć trochę pocisków wroga
     for i in temp_list do
     begin
        if hex_list1[i] = [] then
         continue;

        hex1 = hex_list1[i];
        hex2 = hex_list2[i];

        //Przy wybieraniu najbliższej pary hexów, dobrze jest najpierw ustalić który laser jest bliżej którego hexu
        if GetDistUnitXY(un[1], hex1[1], hex1[2]) < GetDistUnitXY(un[2], hex1[1], hex1[2]) + 3 then
        begin
          L1 = un[1];
          L2 = un[2];
        end
        else
        begin
          L1 = un[2];
          L2 = un[1];
        end;

        dist1 = GetDistUnitXY(L1, hex1[1], hex1[2]);
        dist2 = GetDistUnitXY(L2, hex2[1], hex2[2]); 


        //Atak 2: wybierane są trzy kolejne hexy w okręgu aby lasery były w ciągłym ruchu
        if dist1 < [3,4,6][val+1] and dist2 < [3,4,6][val+1] then
        begin
          choosen_hexes = [];

          for j = 1 to 3 do
            if i + j > hex_list1 then
              choosen_hexes = choosen_hexes ^ [hex_list1[i+j - hex_list1], hex_list2[i+j - hex_list1]]
            else
              choosen_hexes = choosen_hexes ^ [hex_list1[i+j], hex_list2[i+j]];
          break;
        end;


        if dist1 > dist2 then
         temp = dist1
        else
          temp = dist2;

        //Atak1 : najbliższa para hexów
        if (temp + [6,8,10][val+1]) < dist then
        begin
          dist = temp;
          choosen_hexes = [hex1, hex2];
        end;
     end;

     //Jeśli zostanie jeden ekstra to będzie robił to samo co drugi laser w ostatniej parze
     if un > 2 then
       L2 = L2 ^ un[3];

     //Jeśli nie wybrano żadnych hexów, lasery po prostu podjadą do celu
     if choosen_hexes[1] = [] then
     begin
        ComMoveUnit([L1,L2], Target);
        exit;
     end;


     //I w końcu, polecenie samego ruchu do wybranych hexów
     ComMoveXY(L1, choosen_hexes[1][1],choosen_hexes[1][2]);
     ComMoveXY(L2, choosen_hexes[2][1],choosen_hexes[2][2]);

     if choosen_hexes > 2 then
       for i = 3 to choosen_hexes do
         if choosen_hexes[i] > [] then
          if i in [3,5] then
            AddComMoveXY(L1, choosen_hexes[i][1],choosen_hexes[i][2])
          else
            AddComMoveXY(L2, choosen_hexes[i][1],choosen_hexes[i][2]);

   end;
end; 

Mała prezentacja (starszej wersji) poniżej. Kod ataku to dosłownie coś takiego:

Code: Select all

every 0$1 do
begin
DoubleLaserAttack(BlueTeam, RedTeam, area);
enable;
end;
Author: 0dd1
Topic: viewtopic.php?f=42&t=4951&p=53183
Last edited by zoNE on Sun Feb 11, 2018 5:18 pm, edited 1 time in total.
PC MB: MSI Z97-G43 | CPU: Intel Xeon E3-1231v3 3.4GHz + Raijintek EreBoss | RAM: HyperX 2x8GB 1866MHz DDR3 CL9 | GPU: MSI GeForce GTX 970 100ME 4GB GDDR5 (256bit) | SSD: Crucial BX100 250GB | HDD: 4TB | LCD: EIZO FlexScan 22" S2243W Black | AUDIO: Asus Xonar D2 + KODA DRA-660 + KODA AV-701 + SW-550 v2 + Sennheiser HD 595 | OS: Windows 10 Pro
Laptop DELL Precision M6500 CPU: i5-520M RAM: 8GB DDR3 SSD: 128GB HDD: 500GB GPU: ATI FirePro M7740 1GB DDR5 OS: Windows 7 Ultimate 64-bit

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest