Page 1 of 1

SAIL - GetProperties

Posted: Sat Mar 12, 2016 10:24 pm
by zoNE
Serpent wrote:W SAIL'u istnieje funkcja która zwraca nam informacje nt. danej jednostki. Funkcją tą jest GetProperties(unit).

Zwraca ona następujące dane w formie listy:

Code: Select all

[speed, defend, sight, range, eff soft, eff vehicles, eff buildings]
speed - prędkość
defend - współczynnik obrony (pancerz)
sight - zasięg widzenia jednostki
range - zasięg ataku jednostki
eff soft - skuteczność ataku przeciw celom żywym
eff vehicles - ... przeciw pojazdom
eff buildings - ... przeciw budynkom
Przykład użycia:

Code: Select all

display_strings := GetProperties(jednostka1);
Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa funkcja gdyż dostarcza nam informacji które można użyć do budowy wielu innych skryptów np. ataku.

Funkcje pochodne:

Code: Select all

Export Function GetSpeed(unit);
begin
result := GetProperties(unit)[1];
End;

Export Function GetArmor(unit);
begin
result := GetProperties(unit)[2];
End;

Export Function GetRange(unit);
begin
result := GetProperties(unit)[4];
End;
PS: Istnieje podobna funkcja ImagineProperties która zwraca dane budynku/pojazdu tak jakby siedział w niej konkretny człowiek.
Author: Serpent
Topic: https://forum.original-war.net/viewtopi ... =42&t=4686