SAIL - GetBuildingHexes - zwróć hexy budynku

Gotowe kody SAIL'a, informacje na temat moddingu, itd.

Moderator: zoNE

Post Reply
User avatar
zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1968
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

SAIL - GetBuildingHexes - zwróć hexy budynku

Post by zoNE »

0dd1 wrote: Sat Aug 18, 2018 11:10 pm Funkcja zwraca hexy budynku bazując na podanych informacjach. Podobnie jak GetBuildingShape, z tym że zwraca prawdziwe hexy i może też podać wyjścia i rozbudowy.

mode:
0 - Hexy na których budynek stoi (albo miałby stać).
1 - Hexy wyjścia z budynku. W przypadku fabryki to wszystkie których potrzebuje pojazd żeby wyjechać.
2 - Hexy rozbudów fabryki, wszystkie naraz.

Nacja ma znaczenie jest tylko w przypadku składu.

Code: Select all

Export Function GetBuildingHexes(btype, x, y, dir, nation, mode);
var i, temp_list, temp_list2;
var DepotAm0, DepotAm1, DepotAm2, DepotAm3, DepotAm4, DepotAm5, DepotAr0, DepotAr1, DepotAr2, DepotAr3, DepotAr4, DepotAr5, DepotRu0, DepotRu1, DepotRu2, DepotRu3, DepotRu4, DepotRu5;
var Factory0, Factory1, Factory2, Factory3, Factory4, Factory5, Ext0, Ext1, Ext2, Ext3, Ext4, Ext5;
var Lab0, Lab1, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, ControlTower0, ControlTower1, ControlTower2, ControlTower3, ControlTower4, ControlTower5;
var Barracks0, Barracks1, Barracks2, Barracks3, Barracks4, Barracks5, Bunker0, Bunker1, Bunker2, Bunker3, Bunker4, Bunker5;
begin
   result = [];
   temp_list = [];

   if not dir in [0,1,2,3,4,5] or (btype in [b_depot,b_warehouse] and not nation in [nation_american,nation_arabian,nation_russian]) then
    exit;

   if btype in [b_lab,b_lab_half,b_lab_full,b_lab_biological,b_lab_computer,b_lab_opto,b_lab_siberium,b_lab_spacetime,b_lab_weapon] then
    btype = b_lab;

   if not mode in [0,1,2] or (not btype in [b_depot,b_warehouse,b_workshop,b_factory,b_lab,b_control_tower,b_armoury,b_barracks,b_breastwork, b_bunker, b_turret] and mode = 1) or (not btype in [b_workshop,b_factory] and mode = 2) then
    mode = 0;


   case mode of
     0: begin
         //Building Hexes
         DepotAm0 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[1,2],[0,2],[-1,1],[1,3],[0,3],[-1,2]];
         DepotAm1 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[1,-1],[2,0],[2,1],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,1],[-3,0],[-3,-1]];
         DepotAm2 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[2,1],[2,2],[1,2],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[-3,-2],[-3,-3]];
         DepotAm3 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[1,2],[0,2],[-1,1],[-1,-3],[0,-3],[1,-2]];
         DepotAm4 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[1,-1],[2,0],[2,1],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[2,-1],[3,0],[3,1]];
         DepotAm5 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[2,1],[2,2],[1,2],[-2,-1],[-2,-2],[3,2],[3,3],[2,3]];

         DepotAr0 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         DepotAr1 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         DepotAr2 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         DepotAr3 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         DepotAr4 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         DepotAr5 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];

         DepotRu0 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[-1,-3],[1,-2],[2,-1]];
         DepotRu1 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[1,-2],[2,-1],[3,1],[3,2]];
         DepotRu2 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[3,1],[3,2],[2,3],[1,3]];
         DepotRu3 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[2,3],[1,3],[-1,2],[-2,1]];
         DepotRu4 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[-1,2],[-2,1],[-3,-1],[-3,-2]];
         DepotRu5 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[-1,-3],[-3,-1],[-3,-2]];

         Factory0 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[2,-1],[3,1],[1,3],[-1,2],[-3,-2]];
         Factory1 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-1,-3],[1,-2],[3,2],[2,3],[-2,1],[-3,-1]];
         Factory2 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[2,-1],[3,1],[1,3],[-1,2],[-3,-2]];
         Factory3 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-1,-3],[1,-2],[3,2],[2,3],[-2,1],[-3,-1]];
         Factory4 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[2,-1],[3,1],[1,3],[-1,2],[-3,-2]];
         Factory5 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,1],[2,2],[1,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[-1,-3],[1,-2],[3,2],[2,3],[-2,1],[-3,-1]];

         Ext0 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[2,1],[-2,-1]];
         Ext1 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[1,2]];
         Ext2 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[1,-1],[-1,1]];
         Ext3 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[2,1],[-2,-1]];
         Ext4 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[1,2]];
         Ext5 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[1,-1],[-1,1]];

         Lab0 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[2,-1],[3,0],[3,1],[3,2],[3,3],[2,3],[-2,1],[-3,0],[-3,-1],[-3,-2],[-3,-3]];
         Lab1 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[-1,-3],[0,-3],[1,-2],[3,2],[3,3],[2,3],[1,3],[0,3],[-1,2],[-3,-2],[-3,-3]];
         Lab2 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-1,-3],[0,-3],[1,-2],[2,-1],[3,0],[3,1],[1,3],[0,3],[-1,2],[-2,1],[-3,0],[-3,-1]];
         Lab3 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[2,-1],[3,0],[3,1],[3,2],[3,3],[2,3],[-2,1],[-3,0],[-3,-1],[-3,-2],[-3,-3]];
         Lab4 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,-1],[-2,-2],[-2,-3],[-1,-3],[0,-3],[1,-2],[3,2],[3,3],[2,3],[1,3],[0,3],[-1,2],[-3,-2],[-3,-3]];
         Lab5 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-1,-3],[0,-3],[1,-2],[2,-1],[3,0],[3,1],[1,3],[0,3],[-1,2],[-2,1],[-3,0],[-3,-1]];

         ControlTower0 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[-2,-1],[-2,-2]];
         ControlTower1 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1]];
         ControlTower2 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2]];
         ControlTower3 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1]];
         ControlTower4 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1]];
         ControlTower5 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];

         Barracks0 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         Barracks1 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         Barracks2 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         Barracks3 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         Barracks4 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];
         Barracks5 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1],[-1,-2],[0,-2],[1,-1],[2,0],[2,1],[2,2],[1,2],[0,2],[-1,1],[-2,0],[-2,-1],[-2,-2]];

         Bunker0 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1]];
         Bunker1 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1]];
         Bunker2 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1]];
         Bunker3 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1]];
         Bunker4 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1]];
         Bunker5 = [[0,0],[0,-1],[1,0],[1,1],[0,1],[-1,0],[-1,-1]];
       end;

     1: begin
         //Exits
         DepotAm0 = [[-1,-3],[0,-3],[1,-2]];
         DepotAm1 = [[2,-1],[3,0],[3,1]];
         DepotAm2 = [[3,2],[3,3],[2,3]];
         DepotAm3 = [[1,3],[0,3],[-1,2]];
         DepotAm4 = [[-2,1],[-3,0],[-3,-1]];
         DepotAm5 = [[-2,-3],[-3,-2],[-3,-3]];

         DepotAr0 = [[-1,-3],[0,-3],[1,-2]];
         DepotAr1 = [[2,-1],[3,0],[3,1]];
         DepotAr2 = [[3,2],[3,3],[2,3]];
         DepotAr3 = [[1,3],[0,3],[-1,2]];
         DepotAr4 = [[-2,1],[-3,0],[-3,-1]];
         DepotAr5 = [[-2,-3],[-3,-2],[-3,-3]];

         DepotRu0 = [[0,-3],[-1,-4],[1,-3]];
         DepotRu1 = [[3,0],[3,-1],[4,1]];
         DepotRu2 = [[3,3],[4,3],[3,4]];
         DepotRu3 = [[0,3],[1,4],[-1,3]];
         DepotRu4 = [[-3,0],[-3,1],[-4,-1]];
         DepotRu5 = [[-3,-3],[-3,-4],[-4,-3]];

         Factory0 = [[-1,-3],[0,-3],[1,-2],[-1,-4],[0,-4],[1,-3],[-1,-5],[0,-5],[1,-4],[-1,-6],[0,-6],[1,-5]];
         Factory1 = [[2,-1],[3,0],[3,1],[3,-1],[4,0],[4,1],[4,-1],[5,0],[5,1],[5,-1],[6,0],[6,1]];
         Factory2 = [[3,2],[3,3],[2,3],[4,3],[4,4],[3,4],[5,4],[5,5],[4,5],[6,5],[6,6],[5,6]];
         Factory3 = [[1,3],[0,3],[-1,2],[1,4],[0,4],[-1,3],[1,5],[0,5],[-1,4],[1,6],[0,6],[-1,5]];
         Factory4 = [[-2,1],[-3,0],[-3,-1],[-3,1],[-4,0],[-4,-1],[-4,1],[-5,0],[-5,-1],[-5,1],[-6,0],[-6,-1]];
         Factory5 = [[-2,-3],[-3,-2],[-3,-3],[-3,-4],[-4,-3],[-4,-4],[-4,-5],[-5,-4],[-5,-5],[-5,-6],[-6,-5],[-6,-6]];

         Lab0 = [[0,-2],[-1,-3],[1,-2]];
         Lab1 = [[2,0],[2,-1],[3,1]];
         Lab2 = [[2,2],[3,2],[2,3]];
         Lab3 = [[0,2],[1,3],[-1,2]];
         Lab4 = [[-2,0],[-2,1],[-3,-1]];
         Lab5 = [[-2,-2],[-2,-3],[-3,-2]];

         ControlTower0 = [[-2,-3],[-1,-3]];
         ControlTower1 = [[1,-2],[2,-1]];
         ControlTower2 = [[3,1],[3,2]];
         ControlTower3 = [[2,3],[1,3]];
         ControlTower4 = [[-1,2],[-2,1]];
         ControlTower5 = [[-3,-1],[-3,-2]];

         Barracks0 = [[-1,-3],[0,-3],[1,-2]];
         Barracks1 = [[2,-1],[3,0],[3,1]];
         Barracks2 = [[3,2],[3,3],[2,3]];
         Barracks3 = [[1,3],[0,3],[-1,2]];
         Barracks4 = [[-2,1],[-3,0],[-3,-1]];
         Barracks5 = [[-2,-3],[-3,-2],[-3,-3]];

         Bunker0 = [[-1,-2],[0,-2],[1,-1]];
         Bunker1 = [[1,-1],[2,0],[2,1]];
         Bunker2 = [[2,1],[2,2],[1,2]];
         Bunker3 = [[1,2],[0,2],[-1,1]];
         Bunker4 = [[-1,1],[-2,0],[-2,-1]];
         Bunker5 = [[-1,-2],[-2,-1],[-2,-2]];
       end;

     2: begin
         //Extensions
         Factory0 = [[4,0],[4,-1],[5,0],[5,1],[4,1],[3,0],[3,-1],[3,-2],[5,2],[3,3],[3,2],[4,3],[4,4],[3,4],[2,3],[2,2],[4,2],[2,4],[0,4],[0,3],[1,4],[1,5],[0,5],[-1,4],[-1,3],[2,5],[-2,3],[-3,0],[-3,-1],[-2,0],[-2,1],[-3,1],[-4,0],[-4,-1],[-4,-2],[-2,2],[-4,-4],[-4,-5],[-3,-4],[-3,-3],[-4,-3],[-5,-4],[-5,-5],[-3,-5],[-5,-3]];
         Factory1 = [[4,4],[4,3],[5,4],[5,5],[4,5],[3,4],[3,3],[5,3],[3,5],[0,3],[0,2],[1,3],[1,4],[0,4],[-1,3],[-1,2],[2,4],[-2,2],[-4,0],[-4,-1],[-3,0],[-3,1],[-4,1],[-5,0],[-5,-1],[-5,-2],[-3,2],[-3,-3],[-3,-4],[-2,-3],[-2,-2],[-3,-2],[-4,-3],[-4,-4],[-2,-4],[-4,-2],[0,-4],[0,-5],[1,-4],[1,-3],[0,-3],[-1,-4],[-1,-5],[2,-3],[-2,-5]];
         Factory2 = [[0,4],[0,3],[1,4],[1,5],[0,5],[-1,4],[-1,3],[2,5],[-2,3],[-3,0],[-3,-1],[-2,0],[-2,1],[-3,1],[-4,0],[-4,-1],[-4,-2],[-2,2],[-4,-4],[-4,-5],[-3,-4],[-3,-3],[-4,-3],[-5,-4],[-5,-5],[-3,-5],[-5,-3],[0,-3],[0,-4],[1,-3],[1,-2],[0,-2],[-1,-3],[-1,-4],[2,-2],[-2,-4],[4,0],[4,-1],[5,0],[5,1],[4,1],[3,0],[3,-1],[3,-2],[5,2]];
         Factory3 = [[-4,0],[-4,-1],[-3,0],[-3,1],[-4,1],[-5,0],[-5,-1],[-5,-2],[-3,2],[-3,-3],[-3,-4],[-2,-3],[-2,-2],[-3,-2],[-4,-3],[-4,-4],[-2,-4],[-4,-2],[0,-4],[0,-5],[1,-4],[1,-3],[0,-3],[-1,-4],[-1,-5],[2,-3],[-2,-5],[3,0],[3,-1],[4,0],[4,1],[3,1],[2,0],[2,-1],[2,-2],[4,2],[4,4],[4,3],[5,4],[5,5],[4,5],[3,4],[3,3],[5,3],[3,5]];
         Factory4 = [[-4,-4],[-4,-5],[-3,-4],[-3,-3],[-4,-3],[-5,-4],[-5,-5],[-3,-5],[-5,-3],[0,-3],[0,-4],[1,-3],[1,-2],[0,-2],[-1,-3],[-1,-4],[2,-2],[-2,-4],[4,0],[4,-1],[5,0],[5,1],[4,1],[3,0],[3,-1],[3,-2],[5,2],[3,3],[3,2],[4,3],[4,4],[3,4],[2,3],[2,2],[4,2],[2,4],[0,4],[0,3],[1,4],[1,5],[0,5],[-1,4],[-1,3],[2,5],[-2,3]];
         Factory5 = [[0,-4],[0,-5],[1,-4],[1,-3],[0,-3],[-1,-4],[-1,-5],[2,-3],[-2,-5],[3,0],[3,-1],[4,0],[4,1],[3,1],[2,0],[2,-1],[2,-2],[4,2],[4,4],[4,3],[5,4],[5,5],[4,5],[3,4],[3,3],[5,3],[3,5],[0,3],[0,2],[1,3],[1,4],[0,4],[-1,3],[-1,2],[2,4],[-2,2],[-4,0],[-4,-1],[-3,0],[-3,1],[-4,1],[-5,0],[-5,-1],[-5,-2],[-3,2]];
       end;
   end;


   case btype of
     b_depot, b_warehouse: case nation of
                   nation_american: temp_list = [DepotAm0, DepotAm1, DepotAm2, DepotAm3, DepotAm4, DepotAm5][dir+1];
                   nation_arabian: temp_list = [DepotAr0, DepotAr1, DepotAr2, DepotAr3, DepotAr4, DepotAr5][dir+1];
                   nation_russian: temp_list = [DepotRu0, DepotRu1, DepotRu2, DepotRu3, DepotRu4, DepotRu5][dir+1];
                end;

     b_workshop,b_factory: temp_list = [Factory0, Factory1, Factory2, Factory3, Factory4, Factory5][dir+1];

     b_ext_track,b_ext_gun,b_ext_rocket,b_ext_noncombat,
     b_ext_radar,b_ext_siberium,b_ext_stitch,b_ext_computer,b_ext_laser: temp_list = [Ext0, Ext1, Ext2, Ext3, Ext4, Ext5][dir+1];

     b_lab, b_lab_half, b_lab_full,
     b_lab_biological, b_lab_computer, b_lab_opto,
     b_lab_siberium, b_lab_spacetime, b_lab_weapon: temp_list = [Lab0, Lab1, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5][dir+1];

     b_control_tower: temp_list = [ControlTower0, ControlTower1, ControlTower2, ControlTower3, ControlTower4, ControlTower5][dir+1];

     b_armoury,b_barracks,
     b_teleport, b_behemoth: temp_list = [Barracks0, Barracks1, Barracks2, Barracks3, Barracks4, Barracks5][dir+1];

     b_breastwork, b_bunker, b_turret,               
     b_solar_power,b_oil_power,b_siberite_power,
     b_oil_mine, b_siberite_mine: temp_list = [Bunker0, Bunker1, Bunker2, Bunker3, Bunker4, Bunker5][dir+1];
   end;


   temp_list2 = [];
   for i in temp_list do
     temp_list2 = temp_list2 ^ [[i[1] + x, i[2] + y]];

   result = temp_list2;
end;
Author: 0dd1
Topic: https://forum.original-war.net/viewtopi ... =42&t=5749
Post Reply