SAIL - GetTechNation - Funkcja zwraca technologie nacji dla zadanej parametrem strony

Gotowe kody SAIL'a, informacje na temat moddingu, itd.

Moderator: zoNE

Post Reply
User avatar
zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1968
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

SAIL - GetTechNation - Funkcja zwraca technologie nacji dla zadanej parametrem strony

Post by zoNE »

Serpent wrote: Sun Jun 23, 2019 12:41 am Funkcja zwraca technologie nacji dla zadanej parametrem strony. Dodatkowo można ograniczyć liczbę zwracanych techów bazując na ich konkretnym stanie.

Code: Select all

Export Function GetTechNation(side, nation, state);
var i;
begin
if not side or not nation then
  exit;

case nation of
   nation_american: result := [35, 45, 46, 47, 1, 2, 6, 15, 16, 7, 12, 13, 10, 14, 20, 25, 36, 69, 39, 34, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62];
   nation_arabian: result := [35, 45, 46, 47, 70, 1, 11, 3, 4, 5, 6, 15, 18, 7, 17, 8, 20, 72, 26, 69, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 66, 67, 68];
   nation_russian: result := [46, 47, 1, 2, 11, 9, 20, 19, 21, 24, 22, 25, 28, 29, 31, 37, 38, 32, 27, 33, 69, 39, 34, 40, 71, 23, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65];
end;

if state > -1 and state < 3 then
  for i in result do
    if GetTech(i, side) <> state then
     result := result diff i;
End;
Parametry:
side - strona ( 1 - 8 )
nation - nacja ( 1 - 3 )
state - status
 • state_disabled lub 0 - technologie zablokowane
 • state_enabled lub 1 - technologie odblokowane
 • state_researched lub 2 - technologie zbadane
 • inna dowolna wartość - wszystkie technologie
Przykład:
Gracz niebieski (side = 1, nation = 2) posiada zbadaną technologię energii słonecznej (35). Pozostałe technologie są odblokowane, zatem funkcja:

Code: Select all

techy := GetTechNation(1, 2, state_enabled);
Zwróci tablicę wszystkich arabskich techów za wyjątkiem technologii energii słonecznej.
Author: Serpent
Topic: viewtopic.php?f=42&t=6011
Post Reply