MOD - Komendy pliku *.ini

Gotowe kody SAIL'a, informacje na temat moddingu, itd.

Moderator: zoNE

Post Reply
User avatar

Topic author
zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1753
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

MOD - Komendy pliku *.ini

#1

Post by zoNE » Thu Oct 25, 2007 8:59 pm

Gothuk wrote:[Main]
Mod = "nazwa moda"
Mod_Ver = wersja moda
Mod_Music = "muzyka w menu głównym moda (plik .wav)"
Mod_Ver_Align = 1 // położnie tekstu z wersją, 1 - lewy dolny róg, 2 i inne - prawy dolny róg.
CreditsDark1 = x
CreditsDark2 = y // x i y to współrzędne, które określają gdzie napisy w creditsach mają znikć.
CreditsChange1 = x
CreditsChange2 = y // x i y to współrzędne, które określają gdzie napisy w creditsach mają się zmieniać np ."nick" na środku ekranu przemienia się w "imie i nazwisko" .

x i y zarówno w dark i change leżą na osi Y, tzn. są to punkty które oznaczaja linie poziome

stucuk wrote:
ModVerS := INIFile.ReadString('Main','Mod_Ver','1');
ModName := INIFile.ReadString('Main','Mod','Unknown Name');
ModVideo := INIFile.ReadString('Main','ModVideo','');
ModMusic := INIFile.ReadString('Main','Mod_Music','');
Mod_Ver_Align := INIFile.ReadInteger('Main','Mod_Ver_Align',0);
CreditsDark1 := INIFile.ReadInteger('Main','CreditsDark1',0);
CreditsDark2 := INIFile.ReadInteger('Main','CreditsDark2',0);
CreditsChange1 := INIFile.ReadInteger('Main','CreditsChange1',0);
CreditsChange2 := INIFile.ReadInteger('Main','CreditsChange2',0);
Only one u don't know about is ModVideo which was never properly implemented (The idea was for mods to be able to replace the starting logos with there own video in AVI format but i never got it to work perfectly)
stucuk wrote:Looks correct (Not that i can read polish :P) except that there is no X and Y Coords just Y coords.

CreditsChange1 is the end position where the names should be compleatly changed. (Closer to the top of the screen) Default: 340
CreditsChange2 is the lower position where names start to change. (Closer to the bottom of the screen) Default: 360

CreditsDark1 is the start point where text goes compleatly black. Default: 50 (Closer to the bottom of the screen)
CreditsDark2 is the end point of where the text goes compleatly black. (Closer to the top of the screen) Default: 0

The credits controls were added to allow Arabian Nights to have a header bit at the top and the credits fading away just below it.
Author: Gothuk & Stucuk
Topic: http://forum.original-war.net/viewtopic.php?t=893

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest