Zdrowie jednostek

Wszelkie pytania na temat SAIL'a i modowania OW.
User avatar

Topic author
czeresniaczek1
Soldier level 3
Soldier level 3
Posts: 54
Joined: Sat Oct 24, 2009 3:54 pm

Zdrowie jednostek

#1

Post by czeresniaczek1 » Mon Feb 23, 2015 3:10 pm

Jak wpisać parametr setlive tak aby mieć go od 1 do ostatniej misi bez konieczności wklejania go po kolei do każdej misi.

User avatar

MarkedOne
Soldier level 5
Soldier level 5
Poland
Posts: 295
Joined: Wed Aug 17, 2011 12:36 pm

Re: Zdrowie jednostek

#2

Post by MarkedOne » Mon Feb 23, 2015 3:20 pm

Jeszcze raz po polsku napisz.
Po co Ci setlive na początku każdej misji? Ustawiasz dla jednostki zawsze określoną ilość życia?
Я сам себе царство, я сам себе гетто,
Я принц и я планета, и это
Дурное постоянство, я тело и я пуля
Я ничего не значу, я брошенная сдача
В карманчике жилета.
А можно и иначе: я тело и я дуло пистолета.

User avatar

Topic author
czeresniaczek1
Soldier level 3
Soldier level 3
Posts: 54
Joined: Sat Oct 24, 2009 3:54 pm

Re: Zdrowie jednostek

#3

Post by czeresniaczek1 » Mon Feb 23, 2015 3:41 pm

Mam taki "kod"
every 0$1 do
begin
SetLives(#jednostka, 1000);
enable;
end;
Wkleiłem go w pliku main gra się normalnie załadowała strzelam do ruskich i nie działa po prostu zabili JMM.

User avatar

Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Estonia
Posts: 4131
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

Re: Zdrowie jednostek

#4

Post by Serpent » Mon Feb 23, 2015 3:53 pm

Daj po prostu:
Every 0$0.1 trigger GetLives(JMM) < 1000 do
begin
enable;
SetLives(JMM, 1000);
End;
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak

User avatar

Topic author
czeresniaczek1
Soldier level 3
Soldier level 3
Posts: 54
Joined: Sat Oct 24, 2009 3:54 pm

Re: Zdrowie jednostek

#5

Post by czeresniaczek1 » Mon Feb 23, 2015 5:57 pm

Nie mogłem napisać wcześniej nie działa.
Tak wygląda u mnie plik tam gdzie to wkleiłem main:
Spoiler:
var am,oth;
var john,joan,sik,lucy,grant,will,phi,off,others,budovy;
var joanok,oothersok,buildingsok,killhim,buildinglives;
var disable_07,debug,follow;

{every 0$1 do
begin
if not MusicIsPlaying then
if killhim then
begin
InsertMusic('musicdemo2.wav');
AddMusic('');
end
else
PlayMusic('musicdemo4.wav');
enable;
end;}

starting
begin
am=1;
oth=4;
revealfogarea(am,rev);
debug=false;
follow=true;
joanok=true;
oothersok=true;
buildingsok=true;
killhim=false;
budovy=[depot1,depot2,depot3,lab1,arm1,arm2,eon];
disable(01);
disable(02);
disable(03);
disable(04);
disable(05);
disable_07=false;

{ MOD }
uc_side := am;
uc_nation := 1;
PrepareHuman(1,class_soldier,50);
hc_importance := 100;
hc_name :='John Macmilan';
hc_gallery := 'us';
hc_face_number := 5;
hc_noskilllimit := true;

john := CreateHuman;
//john=newcharacter('JMM');
{ MOD }

uc_side=oth;
joan=newcharacter('Joan');
lucy=newcharacter('Donaldson');
grant=newcharacter('Gary');
sik=newcharacter('Sikorski');
will=newcharacter('Williams');
phi=newcharacter('Phillips');
off=newcharacter('Officer');
others=[lucy,grant,sik,will,phi];
placeunitxy(off,52,39,false);
placeunitxyr(lucy,47,38,3,false);
placeunitxyr(grant,47,38,3,false);
placeunitxyr(sik,47,38,3,false);
placeunitxyr(will,47,38,3,false);
placeunitxyr(phi,47,38,3,false);
comhold(others^[off]);

placeunitxy(john,24,26,false);
placeunitxy(joan,25,24,false);
comhold([joan,john]);
centernowonunits(john);

dialogueon;
say(off,'DX1-Off-1');
say(john,'DX1-JMM-1');
say(joan,'DX1-Joan-1');
say(john,'DX1-JMM-2');
say(joan,'DX1-Joan-2');
say(john,'DX1-JMM-3');
say(joan,'DX1-Joan-3');
say(john,'DX1-JMM-4');
dialogueoff;
commovexy(others,75,35);
commovexy(off,71,34);
// saveforquickrestart;
wait(0$0.3);
changemissionobjectives('M0');
hintSpec('Hints',3);
wait(0$1);
hint('Character');
wait(0$1);
// hint('Selection');
enable(01);
enable(02);
enable(03);
enable(04);
enable(05);

end;

every 3 trigger isselected(john) marked 01 do
begin
hint('Selection');
wait(0$1);
hint('Commands');
end;

every 3+1 trigger isselected(others^[joan,off]) marked 02 do hint('NPC');

every 5 trigger isinarea(john,vis) marked 03 do hint('Visibility');


every 0$0.5 trigger (not killhim) and follow do //joan followuje JMM
var tmp,tmp2,tmp3,x,y,px,py,dir;
begin
tmp=getdistunits(john,joan);
x=getx(john);
y=gety(john);
tmp2=[];
tmp3=[];
if tmp>=7 then begin
for dir=0 to 5 do begin
px=shiftx(x,dir,tmp-2);
py=shifty(y,dir,tmp-2);
if ValidHex(px,py) then
begin
tmp2=tmp2^[[px,py]];
tmp3=tmp3^[getdistunitxy(joan,px,py)];
end
end;
tmp=bestfromlistbylist(tmp2,tmp3);
commovexy(joan,tmp[1],tmp[2]);
end;
enable;
end;

on destinationunreachable(un) do
if un=joan then commovexy(joan,getx(john),gety(john));


every 0$0.4 trigger crawls(john) marked 04 do
begin
// dialogueon;
if not killhim then say(joan,'DXComments-Joan-1');
// dialogueoff;
end;

every 0$0.4+2 trigger isinarea(john,zapad) marked 05 do
begin
// dialogueon;
if not killhim then say(joan,'DXComments-Joan-1a');
// dialogueoff;
end;

every 0$1+1$10 marked 29 do
begin
if not isinarea(john,okolieonu) then begin
// dialogueon;
if not killhim then say(joan,'DXComments-Joan-1b');
// dialogueoff;
end
else enable;
end;

every 0$0.3 trigger not killhim marked 097 do
begin
if joanok then if getlives(joan)<1000 then begin
if debug then msg('joan: '&getlives(joan));
// setattitude(am,oth,att_neutral,true);
// comhold(john);
comhold(joan);
// setattitude(am,oth,att_neutral,true);
dialogueon;
say(joan,'DXAttack-Joan-1');
killhim=true;
{ InsertMusic('musicdemo2.wav');
AddMusic('');}
commovexy(joan,getx(sik),gety(sik));
wait(0$1);
say(sik,'DXAttack-Sik-1');
dialogueoff;
setattitude(am,oth,att_enemy,true);
comattackunit(others^[off],john);
joanok=false;
end;
if oothersok then if getlives(others^[off])<1000 then begin
if debug then msg('others+off: '&getlives(others^[off]));
// comhold(john);
comhold(others^[off]);
// setattitude(am,oth,att_neutral,true);
dialogueon;
say(joan,'DXAttack-Joan-1a');
wait(0$0.7);
killhim=true;
{ InsertMusic('musicdemo2.wav');
AddMusic('');}
say(sik,'DXAttack-Sik-1');
dialogueoff;
setattitude(am,oth,att_enemy,true);
comattackunit(others^[off],john);
oothersok=false;
end;
if buildingsok then if getlives(budovy)<1000 then begin
if debug then msg('budovy: '&getlives(budovy));
// comhold(john);
// setattitude(am,oth,att_neutral,true);
dialogueon;
say(joan,'DXAttack-Joan-1b');
dialogueoff;
follow=false;
commovexy(joan,getx(sik),gety(sik));
buildingsok=false;
buildinglives=getlives(budovy);
end;
// if joanok or oothersok or buildingsok then enable;
if not killhim then enable;
end;

every 0$0.3 trigger (not buildingsok) and (not killhim) marked 06 do
begin
if buildinglives-getlives(budovy)>7 then begin
disable(097);
disable_07=true;
dialogueon;
say(sik,'DXAttack-Sik-1');
dialogueoff;
setattitude(am,oth,att_enemy,true);
comattackunit(others^[off],john);
killhim=true;
{ InsertMusic('musicdemo2.wav');
AddMusic('');}
end;
enable;
end;

on unitgoestored(un) do
if un=john then
{if killhim then} begin
commovexy(off,getx(john),gety(john));
wait(0$1);
dialogueon;
say(off,'DXAttack-Off-1');
dialogueoff;
youlost('Dissmiss');
end
{ else begin
wait(0$0.5);
youlost('JMM');
end }
else if not disable_07 then if (not killhim) then if (gettype(un)=unit_human) then begin
disable(06);
wait(0$0.5);
dialogueon;
say(sik,'DXAttack-Sik-1');
dialogueoff;
setattitude(am,oth,att_enemy,true);
comattackunit(others^[off],john);
killhim=true;
{ InsertMusic('musicdemo2.wav');
AddMusic('');}

end;


every 0$0.4 trigger isinarea(john,aeon) and not killhim do
begin
follow=false;
centernowonunits([eon]);
dialogueon;
say(off,'DXReady-Off-1');
say(sik,'DXReady-Sik-1');
say(lucy,'DXReady-Don-1');
dialogueoff;
ingameon;
comstop(john);
comenterunit(sik,eon);
wait(0$1.5);
comenterunit(lucy,eon);
wait(0$2);
case query('QQuit') of
1:begin
{ dialogueon;
say(john,'DQrQuit#1-JMM-1');
dialogueoff;}
ingameoff;
YouDidSomethingExtraordinary;
// youwin('Saved');
end;
2:begin
//ingameoff;
disable(29);
//dialogueon;
say(john,'DQrQuit#2-JMM-1');
//dialogueoff;
//ingameon;
comenterunit(john,eon);
// ingameoff;
{ while not isinunit(john) do wait(3);
wait(0$1.3);
savecharacters(john,'JMM');
changemap('1','%_cont');}
end;
end;
end;

Every 0$0.1 trigger GetLives(JMM) < 1000 do
begin
enable;
SetLives(JMM, 1000);
End;


on enterbuilding(b,un) do
begin
if b=eon then
case un of
john:if not killhim then
begin
wait(0$1.3);
savecharacters(john,'JMM');
changemap('1','%_cont');
end
else begin
placeunitxy(john,76,34,false);
comattackunit(others^[off],john);
end;
else
RemoveUnit(un);
end;
end;

User avatar

Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Estonia
Posts: 4131
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

Re: Zdrowie jednostek

#6

Post by Serpent » Mon Feb 23, 2015 6:47 pm

Hmm, wyjaśnij nam po co wklejasz to na mapę z eonem gdzie nie ma ruskich?
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak

User avatar

Topic author
czeresniaczek1
Soldier level 3
Soldier level 3
Posts: 54
Joined: Sat Oct 24, 2009 3:54 pm

Re: Zdrowie jednostek

#7

Post by czeresniaczek1 » Mon Feb 23, 2015 8:05 pm

Uczę się dopiero saila!.Nie muszę wiedzieć że muszą to być mapy z wrogami myślałem o tym żeby weszły jakiekolwiek zmiany muszę grę zaczynać od początku i wszystkie zmiany dokonywać od 01 misi.

User avatar

MarkedOne
Soldier level 5
Soldier level 5
Poland
Posts: 295
Joined: Wed Aug 17, 2011 12:36 pm

Re: Zdrowie jednostek

#8

Post by MarkedOne » Mon Feb 23, 2015 8:10 pm

Serpent po prostu nie wiesz o tym, że jak się coś zakoduje na pierwszej mapie to ten kod potem ciągle jest i trzeba go odkodować na następnej mapie i potem znowu napisać! :mrgreen:

czeresniaczek1, odczep się od misiów, pisz "misji" taki protip na dziś.
Я сам себе царство, я сам себе гетто,
Я принц и я планета, и это
Дурное постоянство, я тело и я пуля
Я ничего не значу, я брошенная сдача
В карманчике жилета.
А можно и иначе: я тело и я дуло пистолета.

User avatar

Topic author
czeresniaczek1
Soldier level 3
Soldier level 3
Posts: 54
Joined: Sat Oct 24, 2009 3:54 pm

Re: Zdrowie jednostek

#9

Post by czeresniaczek1 » Mon Feb 23, 2015 8:28 pm

Jest możliwość lub kod który powoduje że dany kod działa od 1 do ostatniej misji/mapie bez kopiowania zapisu i rozpakowywania kampanii.

User avatar

MrMentor
Soldier level 4
Soldier level 4
Posts: 82
Joined: Thu Aug 28, 2014 1:13 pm
Location: Poland

Re: Zdrowie jednostek

#10

Post by MrMentor » Mon Feb 23, 2015 8:50 pm

Każda "misia" ma swojego koda i jak zakodujesz wszystkie to będzie nagroda :D

Btw.

Image

User avatar

Topic author
czeresniaczek1
Soldier level 3
Soldier level 3
Posts: 54
Joined: Sat Oct 24, 2009 3:54 pm

Re: Zdrowie jednostek

#11

Post by czeresniaczek1 » Sat Feb 28, 2015 10:46 am

Fajna fota.Piwo teraz leją do kegów o pojemności 30 i 60 litrów nie do beczek.
Teraz na poważnie kod który wrzucił Serpent kilka postów wyżej dotyczy 1 jednostki czy mogę go stosować na kilku jednostkach.Every 0$0.1 dotyczy strony i nacji?

User avatar

Nefarem
MODbase Moderator
Poland
Posts: 1136
Joined: Sat Jan 15, 2011 8:13 pm
Location: Noxus

Re: Zdrowie jednostek

#12

Post by Nefarem » Sat Feb 28, 2015 11:39 am

Every 0$0.1 do
begin
enable;
SetLives(FilterAllUnits([[f_side, TwojaStrona],[f_type,unit_human]]), 1000);
End;
Absolute Dominion
Spoiler:
Modyfikacja opowiadająca historię Ivana Bierezova, żołnierza armii Rosyjskiej , weterana wojny w Chinach który wziął udział w misji ochrony złóż Alaskitu.

Download from Dropbox
Original War Cooperation
Spoiler:
Modyfikacja umożliwiająca granie w mapach z kampanii OW i nie tylko ze znajomymi kontra AI.

Download from Steam

Download from Dropbox
Original War Dialog Editor
Spoiler:
Program ułatwiający tworzenie plików wri z dialogami, zadaniami etc do Original War .

Download

User avatar

Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Estonia
Posts: 4131
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

Re: Zdrowie jednostek

#13

Post by Serpent » Sat Feb 28, 2015 2:58 pm

Kod nefarema leczy tylko jedną jednostkę.
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak

User avatar

Topic author
czeresniaczek1
Soldier level 3
Soldier level 3
Posts: 54
Joined: Sat Oct 24, 2009 3:54 pm

Re: Zdrowie jednostek

#14

Post by czeresniaczek1 » Sat Feb 28, 2015 3:17 pm

Po wpisaniu tego kodu taki komunikat w edytorze:
Compiling error Misja line 70:'end' or command expected but 'every' found!
@Serpent jakiś pomysł.

User avatar

Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Estonia
Posts: 4131
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

Re: Zdrowie jednostek

#15

Post by Serpent » Sat Feb 28, 2015 3:26 pm

Po pierwsze nie wklejaj bloku every do innego bloku :amsick:
Po drugie kod na leczenie wszystkich:

Code: Select all

Every 0$01 do
var filter, i;
begin
enable;

filter := FilterAllUnits([f_side, 1]);

for i = 1 to filter do
     SetLives(filter[i], 1000);
End;
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests