SAIL - Remove

Wszelkie pytania na temat SAIL'a i modowania OW.
Post Reply
User avatar

Topic author
Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Posts: 4076
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

SAIL - Remove

#1

Post by Serpent » Mon Nov 21, 2016 5:59 pm

Napisałem taką oto funkcję której zadaniem jest usuwanie podanej wartości z tablicy jedno- lub dwuwymiarowej.

Code: Select all

Export Function Remove(tab, value, mode);
var i, j, tmp;
begin
i := 1;

   while(i <= tab) do
    begin
    if not tab[i] then
     break;

    if value in tab then
     begin
     if not mode then
       tab := tab diff value
       else
        for j = 1 to tab do
          if tab[j] = value then
           begin
           tab := Delete(tab, j);
           break;
           end;

     i := i - 1;

     if mode then
       break;
     end
      else
      if tab[i] and value in tab[i] then
        begin
        if not mode then
         tmp := tab[i] diff value
          else
          for j = 1 to tab[i] do
            if value = tab[i][j] then
              begin
              tmp := Delete(tab[i], j);
              break;
              end;

        if tmp = [] then
         begin
         tab := Delete(tab, i);
         end
          else
          tab := Replace(tab, i, tmp);

        i := i - 1;

        if mode then
         break;
        end;

    i := i + 1;
    end;

result := tab;
End;
Remove(tab, value, mode);
- tab -> tablica z jakimiś wartościami
- value -> wartość
- mode -> tryb, jeżeli ustawimy na true wówczas zostanie usunięta tylko pierwszy znaleziony element w tablicy równy podanej wartości, jeśli false wówczas wszystkie elementy równe podanej wartości zostaną usunięte
Przykład użycia:

Code: Select all

Every 1 do
var tab;
begin
tab := [[3, 4], [4, 5], [3, 3, 3]];
tab := Remove(tab, 3, false);
display_strings := tab;
End;

// Zwróci [4, [4,5]] ponieważ wszystkie trójki zostaną skasowane
Last edited by Serpent on Thu Dec 15, 2016 2:34 am, edited 2 times in total.
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak

User avatar

Topic author
Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Posts: 4076
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

Re: SAIL - Remove

#2

Post by Serpent » Mon Nov 21, 2016 8:08 pm

Żeby usunąć kilka wartości:

Code: Select all

Export Function RemoveAll(tab, values);
var i;
begin
for i = 1 to values do
  tab := Remove(tab, values[i], false);
result := tab;
End;
Przykład:

Code: Select all

tab := [[1,2,3], [3,2,9]];
tab := RemoveAll(tab, [1,2]);
Zwróci [3, [3,9]].
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak

User avatar

Topic author
Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Posts: 4076
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

Re: SAIL - Remove

#3

Post by Serpent » Thu Dec 15, 2016 2:35 am

W pierwszym poście wkleiłem poprawioną funkcję. Proszę o aktualizację posta w MA ;p

//Done - zoNE
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest