Page 1 of 1

Throwback

Posted: Tue Jan 21, 2020 2:12 pm
by martin2211
Zdravim. Mám Original war 2.0.7.204_RC3. nainstaloval jsem Throwback 7.5.0 a nejde to hrát. Pořád se píše, že chybí soubor Throwback.owp v CommunityMaps.

Re: Throwback

Posted: Fri Mar 20, 2020 10:00 pm
by Jopcio
English:

I also have similar problem.
Throwback does not work on ow 3 versions.
Works on OW max version 2.0.6.143.

This is probably due to the new main interface introduced in OW V3.
When you press the "multiplayer" button, a crash pops up.

Polish:

Także mam podobny problem.
Throwback nie działa na ow w wersji V3.
Działa na OW w max wersji 2.0.6.143.

To jest chyba przez nowy interfejs główny wprowadzony w OW V3.
Podczas naciśnięcia przycisku "gra wieloosobowa" wyskakuje crash.