Version 5.5

Moderator: Throwback Developer

Post Reply
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

Version 5.5

Post by SaliSakal »

česky
Spoiler:
- Předělaný Vozidla -
Řízení:
 • Opičák - čas -15
Podvozky:
- Američané
 • Kolopás - obrana -2
- Arabové
 • Střední Tříkolka - obrana +3
  Polopás - obrana +6
  Pouštní jezdec - rychlost +1
- Rusové
 • Těžký Kolový - obrana -2, protekce +15
  Těžký Pásový - obrana -3, rychlost +1
  Behomoth - cena siberitu -10, obrana -10, rychlost +2
Zbraně:
- Američané:
 • Rotační kulomet - útok +10/+10/+10
  Těžké Dělo - rychlost střelby +10
  Laser - útok -5/0/0
  Dvojitý Laser - útok 0/+5/0
  Radar - čas -10
- Arabové
 • Rotační Kulomet - útok +10/+10/+10
  Plamenomet - Cena ropy -10, útok 0/0/+12, Dosah 0/+1
  Dělo - rychlost střelby -10%

- Rusové
 • Rotační kulomet - útok +10/+10/+10
  Raketa - čas +5, útok 0/+2/+5
  Zpomalovač - čas -20
Nové Zbraně
- Američané
 • Elektronový Paprsek

- Arabové
 • Raketová Baráž

- Rusové
 • Kanón Leviatan

- Technologie -
 • Délka výzkumu Psychologie, Agrese a Nervový systém opičáků -20%
  Délka výzkumu Ideologie opičáků -40%
  Dělka výzkumu optoeletronických +10% a počitačových rozvojů +20%
  Urovně počítačových vozidel a věží - 0,2,6,10
  Urovně řidičů opičáků - 2,4,8,12
  Rychlost Hacknutí vozidla -17%
  Intenzita Tau pole -35%
- Mapy -
 • Změna terénu na Arktickém Kruhu
  Oprava Obnovy lidí a Množství opičáků na Kasyru
  Zvýšený počet lidí na 15 a opičáků na 12 na mapě Kharginovo Jezero
English
Spoiler:
- Remade vehicles -
Control:
 • Apeman - Time -15
Chassis:
- Americans
 • Morphling - defense -2
- Arabs
 • Medium Trike - defense +3
  Half-tracked - defense +6
  Desert rider - speed +1
- Russians
 • Heavy Wheeler - defense -2, protection +15
  HEavy Tracked - defense -3, speed +1
  Behemoth - cost siberite -10, defense -10, speed +2
Weapon:
- Americans:
 • Gatling gun - attack +10/+10/+10
  Heavy Gun - rate of fire +10
  Laser - attack -5/0/0
  Double Laser - attack 0/+5/0
  Radar - time -10
- Arabs
 • Gatling gun - attack +10/+10/+10
  Flame-thrower - cost oil -10, attack 0/0/+12, range 0/+1
  Gun - rate of fire -10%

- Russians
 • Gatling gun - attack +10/+10/+10
  Racket - time +5, attack 0/+2/+5
  Time Lapse - time -20
New Weapon:
- Americans
 • Eletronic Ray

- Arabs
 • Rocket Barragge

- Russians
 • Leviathan Cannon


- Technologies -
 • Length of research Apeman Psychology, Agression and Neural System -20%
  Length of research Apeman Brainwashing -40%
  Length of research optoelectric (+10%) and computer (+20%)
  Levels of computer vehicles and towers - 0,2,6,10
  Levels of apeman drivers - 2,4,8,12
  Delay of Hacking vehicle -17%
  intenzity Tau-field -35%


- Maps -
 • Change Terain on map Arctic Circle
  Reapir People Respawning and Amount of Apemen on map Kasyr
  Increase max people to 15 and apeman to 12 on map Khargina's Like


Download and more information / Ke stažení a více informací
http://throwback.emersongames.cz/

(In download is available only to full version / ke stažení je k dispozici jen plná verze)
Post Reply