6.4.1

Moderator: Throwback Developer

Post Reply
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

6.4.1

Post by SaliSakal »

Česky
Seznam změn a oprav od verze 6.4 : 1229
Přídáno:
- Arktický kruh: Standartní typ hry.
- Mapa Jezero Floricha.
- Bažina tajemství: GBI.

Změna:
- Trojan: Nahravací obrázek a obrázek mapy ve výběru.
- Am. Kolopás: Snížena základní obrana z 49 na 44.
- Am. Kolopás: Snižena základní rychlost z 14 na 12.
- AM. Kolopás: Snížena rychlost 2. počítačového rozvoje z 20% na 15%.
- Am. Težký Pás: Zvýšena základní obrana z 55 na 58.
- Ru. Težký Kolový: Doba výroby zrychlena z 40 na 35.

Oprava:
- České a slovenské cíle pro mapu Arktický kruh.

Dodatek:
Verze 6.4.1.1 : 1232 (Hotfix #1)
Oprava:
- Změny podvozků již platí i pro verzi bez nových zbraní.

Verze 6.4.1.2 : 1233 (Hotfix #2)
Oprava:
- Jezero Floricha: Voda a příroda
- Rozdílné nastavení pro český a jiný jazyk na mapách Kharginovo jezero a Jezero Floricha
- Opravené nastavení pro standartní typ hry pro mapu Arktický kruh
English
List of changes and fix from 6.4 : 1229
Added:
- Arcticle Circle: Standart game type.
- Map: Florikha Lake.
- Swamp of secrets: GBI.

Changed:
- Tripler: Load image and Map picture.
- Am. Morphiling: Reduced basic defense from 49 to 44.
- Am. Morphiling: Reduced basic speed from 14 to 12.
- Am. Morphiling: Reduced speed second computer expansion from 20% on 15%.
- Am. Heavy Tracked: Increase basec defense from 55 to 58.
- Ru. Heavy Wheeled: Fasted construction time from 40 to 35.

Fixed:

P.S::
Version 6.4.1.1: 1232 (Hotfix # 1)
FIX:
- Changes to the chassis already applies to version without weapons.

Version 6.4.1.2: 1233 (Hotfix # 2)
FIX:
- Lake Florikha: Water and Nature
- Different settings for Czech and other languages on maps Khargina's Lake and Lake Florikha
- Fixed setting for standard game type to map the Arctic Circle
Post Reply