Verze 6.5

Moderator: Throwback Developer

Post Reply
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

Verze 6.5

Post by SaliSakal »

#CZE
Verze 6.5 : 1240
Přidáno:
- Zvuky pro Am. Elektronový paprsek, Ar. Raketovou Baráž, Ar. Buldozer, Ar. Siberitovou raketu a Ru. Kanón leviatan

Mapy
- Jezero Floricha
-- GBI

Příběh arabů (Arabian story)
- 2. mise - Komplet

Změněno:
Mapy
- Jezero Frolicha
-- Mírné změny terénu a přírody
-- Testovací skript na opičáky
- Fotbal
-- Opraveno z verze 1.02

Technologie
- Zkrácena doba uvedení do neviditelnosti z 60 na 40
- Zkrácena doba výzkumu kolopásu z 100 na 70
- Změněno: Imploze Siberitu vyžaduje Siberitovou energii místo Siberitový motor
- Zkrácena doba výzkumu Jazyk opičáka z 30 na 25
- Zkrácena Psychologie a Agresivita opičáka z 40 na 30

Jednotky
- Američané
-- Základní obrana Težkého Pásového zvýšena z 58 na 60
-- Základní šance na uspání nepřítele za pomocí Uspávacího střeliva Odstřelovače zvýšena z 360 na 1100
-- Základní poškození Dvojitého děla sniženo z 250 222 150 na 125 111 75
-- Počet projektilů/doba nabijení Dvojitého děla změněno z 1/49 na 2/49
-- Elektronový Paprsku nyní vyžaduje technologii Optoelektronický rozvoj 2 Laseru
-- Základní poškození Elektronového Paprsku zvýšeno z 40 15 40 na 45 15 40
- Arabové
-- Základní poškožení Samohybnou bombou zvýšeno z 1010 505 1010 na 2020 505 1010
-- Základní dostřel Minometníka zvýšený z 7/15 na 7/16
-- Hlaveň Plamenometu změněna z Limited (Omezenou) na Free_gyro (Otočnou)
-- Základní poškození Plamenometu sníženo z 69 14 21 na 69 10 17
-- Počet projektilů/doba nabijení Plamenometu změněno z 30/45 na 30/36
-- Raketová baráž nyní vyžaduje technologii Zbraňový rozvoj 2 místo Rakety
-- Hlavěň Raketové baráže změněna z Limited (Omezenou) na Firm (Pevnou)
-- Základní poškození Raketové baráže změněno z 190 150 170 na 110 380 130
- Rusové
-- Základního poškození Děla sníženo z 250 222 150 na 125 111 75
-- Počet projektilů/doba nabijení Děla změněno z 1/49 na 2/49
-- Základního poškození Težkého děla sniženo z 400 489 320 na 200 245 160
-- Počet projektilů/doba nabijení Těžkého děla změněno z 1/49 na 2/78
-- Cena Behemotu zvýšena - Ropa z 0 na 20
-- Leviatan nyní vyžaduje technologii Zbranový rozvoj 2 místo Pokročila metarulgie
-- Hlavěň Leviatanu změněna z Limited (Omezenou) na Firm (Pevnou)
-- Základní poškození Leviatanu zvýšeno z 1000 1223 800 na 1200 1500 960

Opraveno:
Jenotky
- Američané
-- Zobrazeno EFF pro laser nyní odpovídá podle poškození zbraně

Ostatní
- Nové titulky Autorů
- Spouštěč (Launcher) verze 1.9.6, který řeší pár problémů při aktualizaci Throwbacku, když byly zbraně zapnuté.

---------------------------------------------------------------
#ENG
Version 6.5 : 1240
Adds:
- Sounds for Am. Electronic Ray, Ar. Rocket Barrage, Ar. Bulldozer, Ar. Siberite rocket and Ru. Leviathan Cannon

Maps
- Florikha Lake
-- GBI

Changes:
Mapy
- Frolikha Lake
-- Small changes of terrain and enviroment
-- Testing apemen spawn script
- Football
-- Fixed using the 1.02 version

Technologies
- Time needed for becoming invisible decreased from 60 to 40
- Research time of Morphling decreased from 100 to 70
- Changed: Siberite implosion requires Siberite energy instead Siberite engine.
- Research time of Apemen language decreased from 30 to 25
- Research time of Apemen Psychology and Agresivity decreased from 40 to 30

Units
- Americans
-- Basic defense of Heavy tracked increased from 58 to 60
-- Basic chance of Sniper's Soporific ammunition for putting target to sleep increased from 360 to 1100
-- Basic damage of Double gun decreased from 250 222 150 to 125 111 75
-- Change: Double gun's number of projectiles/reload time from 1/49 to 2/49
-- Changed: Electronic Ray requires Optoelectronics upgrade 2 instead High-energy laser
-- Basic damage of Electronic Ray increased from 40 15 40 to 45 15 40
- Arabians
-- Basic damage of Self-propelled bomb increased from 1010 505 1010 to 2020 505 1010
-- Basic min/max range of Mortar operator increased from 7/15 to 7/16
-- Flamethrower's barrel changed from Limited to Free_gyro (rotary)
-- Basic damage of Flame-thrower decreased from 69 14 21 to 69 10 17
-- Change: Flame-thrower's number of projectiles/reload time from 30/45 to 30/36
-- Changed: Rocket Barrage requires Weapon upgrade 2 instead Rocket
-- Roctet Barrage changed from Limited to Firm
-- Basic damage of Roctet Barrage changed from 190 150 170 to 110 380 130
- Russians
-- Basic damage of Gun decreased from 250 222 150 to 125 111 75
-- Change: Gun's number of projectiles/reload time from 1/49 to 2/49
-- Basic damage of Heavy Gun decreased from 400 489 320 to 200 245 160
-- Change: Heavy Gun's number of projectiles/reload time from 1/49 to 2/78
-- Behemoth price increased - Oil from 0 to 20
-- Changed: Leviathan requires Weapon upgrade 2 instead Advanced metalurgy
-- Flamethrower's barrel changed from Limited to Firm
-- Basic damage of Electronic Ray increased from 1000 1223 800 to 1200 1500 960

Fixs:
Units
- Americans
-- Displayed EFF for laser changed to display accurate damage of the weapon

Others
- New titles for Authors
- Launcher version 1.9.6 solves few problems with update of Throwback when the new weapons were enabled.
Post Reply