Version 6.8.1

Moderator: Throwback Developer

Post Reply
User avatar
Gravitr
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 240
Joined: Fri Jul 27, 2012 12:00 pm
Location: CZ Prague
Contact:

Version 6.8.1

Post by Gravitr »

Česky
Seznam změn
---------------------------------------
Verze 6.8.1: 1271
Rychlá Oprava:
Stringy pro launcher.

---------------------------------------
Verze 6.8.0: 1270
Změna:
Možnost nepoužívat vyrovnání stran (používat originalní statistiky jednotek a technologií).
Přesměrování aktualizací na jiný server. Nyní by nemělo docházet k výpadkům při stahování větších aktualizacích.

---------------------------------------
Verze 6.7.5: 1265
Opraveno:
Arktický kruh - Multidesc
Nový konec - padání kooperačního modu na startu

---------------------------------------
Verze 6.7.4: 1264
Přidáno
GBI - Bojové linie

Opraveno:
Nový Konec (problém ve verzi hry 2.0.0.0 a vyšší)
Skalnatý průsmyk (problém ve verzi hry 2.0.0.0 a vyšší)
Sabotéři (Range Check Error)
---------------------------------------
Verze 6.7.3: 1263
Změna:
Zvýšený dohled zbraně BehemothWeapon0 z 16 na 20
---------------------------------------
Verze 6.7.2: 1262
Oprava:
Technologický růst
- Materializace AM na T4
- Zbraňové rozvoje na T4
- Velkosklad na T4
- PC a Opto rozvoje 3 na T7

Změna:
Výzkum skrytá kamera nyní vyžaduje Radar místo Dálkového ovladání

---------------------------------------
Verze 6.7.1: 1261
Oprava:
Technologický růst
- Rusové nedostali továrnu na T3

English
Changes log
---------------------------------------
Verze 6.8.1: 1271
Hotfix:
Launcher strings.

---------------------------------------
Version 6.8.0: 1270
Change:
Option to turn Throwback's changes in balance on/off. (On off OW uses it's original statistics for units and technologies).
Hosting for updates has changed. (Now there should be no failures when downloading large updates).

---------------------------------------
Version 6.7.5: 1265
Fix:
Arctic Circle - Multidesc
New End - Shutdown on start in coop mode
---------------------------------------
Version 6.7.4: 1264
Add:
GBI - Battle Lines

Fix:
New End (problem in game version 2.0.0.0 or higher)
Rocky Pass (problem in game version 2.0.0.0 or higher)
Saboteurs (Range Check Error)
------------------------------------
Version 6.7.3 : 1263
Change:
Increase sight of weapon BehemothWeapon0 from 16 to 20
------------------------------------
Version 6.7.2: 1262
Fix:
Technological Growht
- Detect Materialization AM on T4
- Weapon expansion on T4
- Werehouse on T4
- PC a Opto expansion 3 na T7

Change:
Research Hidden Camera now requires radar instead of remote control
------------------------------------
Version 6.7.1 : 1261
Fix:
- Technological Growht - Russian factory on T3
[MOD] Arabian History - 9 missions
Show post with download

[MOD] Vsevolod Mission - 4 pro missions
Show post with download

[MP-MOD] Throwback - over 35 new missions
Official site (+download)
Post Reply