Version 7.4.5

Moderator: Throwback Developer

Post Reply
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

Version 7.4.5

Post by SaliSakal »

Spoiler: Czech
Verze 7.4.5 : 1412

Změněno:
Mapy:
- Aktualizace originální map s verzí 2.0.12.5
- Úroveň obnovených lidí je nyní stejná jako startovací
- Vlajky
-- Denní Režim (Den/Noc)

Američané
- Elektronový Paprsek
-- Změněné základní poškození z 8 12 31 na 5 31 19
-- Snížena cena z 50 beden a 15 siberitu na 50 beden a 5 siberitu
-- Snižena doba výstavby ze 75 na 65
-- Změnená váha ze střední na pouze věž
-- Změnený dosah zbraně z 1/13 na 1/16

Arabové
- Víceranná Balista
-- Přidružen upgrade Kulometu
- Dělo
-- Reset statů kadence a poškození
-- Přidružen upgrade T. Děla
- Raketová Baráž
-- Přejmenováno na Granátomet
-- Snížena cena ze 75 beden a 20 ropy na pouze 70 beden
-- Snižena doba výstavby ze 75 na 45
-- Změněn projektil z rakety na granát
-- Změněná požadovaná technologie z Rakety na Minomet
-- Změněn požadovaný přístavek z raketového na dělový
-- Změnený dosah zbraně z 10/16 na 4/17
-- Změnená váha ze střední na pouze věž

Rusové
- Kanón Leviatan
-- Změnený dosah zbraně ze 4/16 na 4/17

Opraveno:
- Tichý Vrh
-- Nestavěli se behemoti.
Spoiler: English
Version 7.4.5 : 1412

Changed:
Maps
- Updated originals Maps
- Level of respawned peaple are same as starting level of peaple now
- Flags
-- Daily program (Day/Night)

American
- Electronic ray
-- Change base damage from 8 12 31 to 5 31 19
-- Decrased cost from 50 crates and 15 siberites to 50 crates and 5 siberites
-- Decrased build time from 75 to 65
-- Change weight from medium to turet only
-- Change range from 1/13 to 1/16

Arabian
- Multi-Ballista
-- Assigned Machine-Gun upgrade
- Gun
-- Reset Fire Rate and DMG stats
-- Assigned Heavy Gun upgrade
- Rocket Barrage
-- Rename to Grenade Lancher
-- Decrased cost from 75 crates and 20 oil to 70 crates only
-- Decrased Build time from 75 to 45
-- Change Projeciles from rocket to grenade
-- Change request technology from rocket to mortal
-- Change request factory extensiion from rocket to gun
-- change range from 10/16 to 4/17
-- change weight from halfracked to turet only


Russian
- Cannon Leviathan
-- Change range from 4/16 to 4/17

Fixed:
- Silent Hill
-- No build Behemoths.
Post Reply