[PL, ENG] Info / Changelog / Download

Alternative Game Balance mod
Post Reply
User avatar
Nitek
Community Veteran
Community Veteran
Posts: 1041
Joined: Mon Apr 13, 2009 4:13 pm
Location: Białystok
Contact:

[PL, ENG] Info / Changelog / Download

Post by Nitek »

Image język polski
Spoiler:
Opis moda:
Zapewne wielu z Was słyszało o Balance Modzie, który jednak nie odniósł sukcesu. Teraz inicjatywę stworzenia moda, który zbalansuje OW, podjąłem ja. Póki co mod jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Najpierw chcę skończyć AM, a potem brać się za AR i RU, aby mieć jakiś punkt zaczepienia. Oprócz balansu chcę wprowadzić inne pojazdy do gry, a co za tym idzie większe możliwości gry, anie tylko gra na same HG.

Aktualna wersja:
0.02 Alpha

Changelog:
Pojazdy:

AM:

Średni kołowy:
 • Wytrzymałość zwiększona o 5
Średni gąsienicowy:
 • Wytrzymałość zwiększona o 5
Ciężki gąsienicowy:
 • Wytrzymałość zwiększona o 15
 • Koszt zwiększony o 5 skrzyń
Zaawansowane podwozie:
 • Koszt zwiększony o 20 skrzyńBroń:

AM:

Lekkie działo:
 • Zwiększona częstotliwość ataku
 • Zmniejszony koszt o 10
 • Zwiększony czas produkcji
 • Zmniejszone obrażenia na ludzi i budynki
Karabin Gatlinga:
 • Obrażenia przeciwko ludziom zwiększone
 • Zmieniony obrót z "Limited" (ograniczony, około 30 stopni) na "Free" (obraca się szybko i bez limitów)
Podwójne działo:
 • Zwiększona częstotliwość ataku
 • Zmniejszenie obrażeń na ludzi i budynki (jeszcze słabsze niż standardowo)
 • Zwiększenie obrażeń na pojazdy
 • Zmniejszenie kosztu produkcji o 15
Ciężkie działo:
 • Zmniejszone obrażenia przeciwko ludziom
 • Zmniejszone obrażenia przeciwko budynkom
Laser:
 • Atakuje teraz ciągłym trybem ataku
 • Zmniejszony czas produkcji o 30

Image english language
Spoiler:
Mod description:
Probably some of you heared about Balance Mod which didn't succes. Now it's time for my try to create new balance mod. At this moment mod is in early alpha. I want to begin with americans first, and then work with arabians and russians to have a foothold. Except balance 3 sides of conflict, I want make other weapons and chassis more useful (to remove only HG game aspect).
If there's anyone who wants translate it into Czech language I would be grateful.

Actual version:
0.02 Alpha

Changelog:
Vehicles:


AM:

Medium wheleed:
 • Defence incrased by 5
Medium tracked:
 • Defence incrased by 5
Heavy tracked:
 • Defence incrased by 15
 • Production cost incrased by 5 crates
Morphling:
 • Production cost incrased by 20 cratesWeapons:

AM:

Light gun:
 • Incraced attack frequency
 • Production cost reduced by 10 crates
 • Time of production incrased
 • Reduced damage versus people and buildings
Gatling gun:
 • Incrased damage versus people
 • Change rotation type from "Limited" (limited, around 30 degrees) into "Free" (it rotates fast and without limites)
Double gun:
 • Incrased attack frequency
 • Reduced damage versus people and buildings (more weak than original)
 • Incrased damage versus vehicles
 • Reduced production cost by 15 crates
Heavy gun:
 • Reduced damage versus people and buildings
Laser:
 • Now it's attacking with continuous laser beam
 • Reduced production time
Download (0.02 Alpha):
http://www.speedyshare.com/files/25828365/agb002.zip
http://original-war.net/br_upload/files/mody/agb002.zip
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

[CZE] Info / Seznam změn / Ke stažení

Post by SaliSakal »

Image Český jazyk
Spoiler:
Popis módu:
Pravděpodobně mnozí z vás slyšeli o Balance Mod, ale byl neúspěšný. Nyní máme iniciativu k vytvoření módu, který vytvoří rovnováhu v OW, udělám ho já(Nitek). Zatím mod je stále v rané fázi vývoje. Za prvé, chci dokončit AM, potom udělám AR a RU mám jako výchozí bod. Kromě bilance chci, do hry dostat nová vozidla, aby bylo více možností sčím hrát a ne pořád jen s HG .

Aktuální k Verzi:
0.02 Alpha

Seznam Změn:
Podvozky:

AM:

Střední Kolový:
 • Obrana zvýšena o 5
Střední Pásový:
 • Obrana zvýšenao o 5
Těžký Pásový:
 • Obrana zvýšena o 15
 • Náklady zrostli o 5 beden
Kolopás:
 • Náklady zrostli o 20 bedenZbraně:

AM:

Lehké Dělo:
 • Zvýšena četnost útoků
 • Snížení nákladů o 10 beden
 • Zvýšený čas výroby
 • Snížené poškození proti lidem a budovám
Rotační Kulomet:
 • Zvýšené poškození proti lidem
 • Změna otočnosti hlavně z "Limited" (omezený, asi na 30°) na "Free" (plně otočný)
Dvojité Dělo:
 • Zvýšena četnost útoků
 • Snížené poškození proti lidem a budovám (je ještě slabší, než je standard)
 • Zvýšené poškození proti vozidlům
 • Snížení nákladů o 15 beden
Težké Dělo:
 • Snížené poškození proti lidem a budovám
Laser:
 • Útočí s nepřetržitým paprskem
 • Zmenšený čas výroby o 30
Ke stažení (0.02 Alpha):
http://www.speedyshare.com/files/25828365/agb002.zip
http://original-war.net/br_upload/files/mody/agb002.zip
[ translated from the Polish/ Přeloženo z polštiny ]
Post Reply