SAIL - SortByDistance (sortowanie wg. odległości)

Gotowe kody SAIL'a, informacje na temat moddingu, itd.

Moderator: zoNE

Post Reply
User avatar

Topic author
zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1761
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

SAIL - SortByDistance (sortowanie wg. odległości)

#1

Post by zoNE » Tue Oct 16, 2018 8:15 pm

Serpent wrote:
Tue Oct 16, 2018 7:52 pm
Funkcja sortująca jednostki z listy wg. odległości od wskazanego hexa (x,y).

Zwraca tablicę w postaci:
[ [jednostka, odległość], [jednostka, odległość], ...]

Parametry:
 • x,y - koordynaty
 • list - lista jednostek
 • asc - tryb sortowania: true -> rosnąco, false -> malejąco

Code: Select all

Export Function SortByDistanceXY(x, y, list, asc);
var i, j, tmp;
begin
if not list then
  exit;

result := [];

for i in list do
  begin
  tmp := GetDistUnitXY(i, x, y);

  if not result then
    result := [[i, tmp]]
   else
   begin
    if result[result][2] < tmp then
     result := Insert(result, result+1, [i, tmp])
    else
    for j = 1 to result do
      begin
      if tmp < result[j][2] then
       begin
       result := Insert(result, j, [i, tmp]);
       break;
       end;
      end;
   end;
  end;

if result and not asc then
  begin
  tmp := result;

  for i = tmp downto 1 do
    result := Replace(result, tmp - i + 1, tmp[i]);
  end;
End;
Z tej funkcji wyprowadzić można sortowanie dla pozycji konkretnej jednostki:

Code: Select all

Export Function SortByDistanceUnit(unit, list, asc);
begin
result := SortByDistanceXY(GetX(unit), GetY(unit), list, asc);
End;
Author: Serpent
Topic: https://forum.original-war.net/viewtopi ... =42&t=5866

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests