Mission 03

Dział poświęcony projektowi Arabian Campaign

Moderator: ArCamp Developer

User avatar
0dd1
ArCamp Developer
Posts: 337
Joined: Tue Jul 01, 2014 3:01 pm

Mission 03

Post by 0dd1 »

PL
Spoiler:
Proponowane zmiany/uwagi:

Propozycja mapy:
Image

- 0dd1: w innym obrazku jest zaznaczone miejsce na bazę arabów. Może miało być tak, że surowce miały być przenoszone do innej bazy zamiast poza mapę?
Spoiler:
Image
- Nefarem: Jeśli chodzi o 3 misję arabską i jej "przeportowanie" na mapę Altaru raczej nie jest problemem.
Trzeba by było tylko zmienić kilka dialogów ponieważ niektóre zawierają w sobie informacje o terenie obecnej mapy do misji 3 a są sprzeczny z Altarową mapą.
Kilka zmian w środowisku na mapie Altaru też by nie zaszkodziło.

- Serpent: większość planu poniżej.

- AdDur: można dodać alternatywny trigger ataku w postaci małego konwoju przyjeżdżającego zatankować.

Jakie ma znaczenie dla całej kampanii:
Pierwsze oswajanie małp
Pierwsza budowa pojazdu
Surowce i małpy przeniesione do następnej misji.
Kowalski pojawia się po raz pierwszy.

Nowy plan:
 • Przebieg misji
  • 1. Intro: Spotkanie zwiadowcy poza bazą albo w bazie
  • 2. Przejęcie bazy Amerykanów. Do tego czasu gracz nie może nic budować.
   • a) Gracz może poczekać aż Amerykanie trochę się rozbudują. Wtedy podstawowy czas do ataku zostanie zmniejszony.
   • b) Jeśli nikt z bazy nie ucieknie, gracz dostaje dodatkowy czas który kończy się z przyjazdem małego konwoju.
   • c) Jeśli któryś z wrogów ucieknie to część konwoju wspomoże jeden z ataków.
  • 3. Nowy cel: zgromadzenie X surowców (skrzynie i ropa), Y jako drugorzędny
  • 4. Cele drugorzędne: oswajanie małp (uproszczone) i budowa pojazdu
  • 5. 2 Ataki Amerykanów z lewego dolnego rogu
  • 6. Rozkaz wycofania przed 3 atakiem
 • Warunki przegranej:
  • Heike zginie.
  • Baza na południu zostanie zniszczona (tj. zginie inżynier lub oba bunkry padną).
  • Zignorowanie rozkazu o wycofaniu.
  • Zgromadzenie zbyt małej liczby surowców, lub mniej niż 4 ludzi gracza przeżyło do wycofania.
  • Zaatakowanie sojusznika.
 • Projekt nowej mapy
  • Struktura
   • Mapa powyżej.
   • Jedno złoże ropy znajduje się w zagajniku na północ od amerykańskiego składu (na poziomach trudności: łatwy oraz średni stoi tam już wybudowany szyb naftowy, na trudnym gracz sam musi znaleźć złoże i zbudować szyb)
   • Na mapie następują częste zrzuty skrzyń ale do pewnego momentu. Po tym czasie zrzuty stają się bardzo rzadkie.
   • Na mapie istnieje drugie złoże ropy ale jest ono ukryte nieco na północ od góry znajdującej się na środku mapy.
  • Jednostki
   • Sojusznicza baza Arabska w prawym dolnym rogu jest pod kontrolą komputera. Buduje 2 bunkry i może wysyłać patrole. Bazą dowodzi szejk.
   • Amerykanie mogą (ale nie muszą) wysyłać lekkie ataki (3 żołnierzy) na bazę sojusznika na południu.
   • Podczas ataku na amerykańską bazę ktoś próbuje z niej uciec - gdy uciekinier dotrze w lewy dolny róg mapy wówczas odpalamy licznik do ataku amerykanów.
   • Czas pojawienia się ataków zależy od tego czy uciekinier zdołał uciec, jednak ataki tak czy siak będą następować.
   • Konwój (3 pojazdy w tym komora) pojawi się gdy nikt nie ucieknie. W przeciwnym razie konwój bez komory wesprze jeden z ataków.
   • Małpy znajdują się w zagajniku na południowym zachodzie oraz na północy mapy
   • Ataki:
    • Żołnierze (poziom zależy od poziomu trudności ale max 5 lvl walki).
    • 2 medyków do leczenia
    • Czołgi lekkie oraz średnie uzbrojone w karabiny maszynowe, karabiny gatlinga i lekkie działa.
    • Czołgami sterują mechanicy którzy starają się wycofywać uszkodzone pojazdy i je naprawiać. Po uszkodzeniu pojazdu do stanu < 250 HP powoduje ucieczkę mechanika poza mapę.
    • Po utracie wszystkich żołnierzy oraz większości czołgów pozostałe jednostki wycofują się za mapę.
    • Na wyższych poziomach trudności ataki powinny mieć więcej elementów taktyki (np. niespodziewany atak z flanki).
 • Technologie
  • Silnik i energia słoneczna.
  • Energia na ropę (bez silnika!).
  • Oswajanie małp oraz agresja małpoludów.
  • 1 roz. podstawowe.
  • Karabin Gatlinga?
  • 1 roz. uzbr.?
  • Miny czasowe (zbadane od początku)?
 • Postacie
  • Z poprzedniej misji: Heike, Oswald, Ralph, Sonya, Aviradze
  • Z tej: Kowalski
 • Dialogi, proponowane vs Altaru(w większości):
  • Początek misji: Rozmowa Heike o głównym celu misji. Jest też mowa o brakach surowców po stronie Najemników. - Trzeba by coś dopisać
  • Podczas ataku na bazę US: Dialog o uciekinierze.- Trzeba by zmienić co jest
  • Po zajęciu bazy: Dialog w stylu "Fajna baza, mają nawet solary". Następuje wątek budowy własnej elektrowni słonecznej oraz silnika.- Trzeba by zmienić
  • Dialog o małpach.- Można uprościć
  • Dialog o zrzutach skrzyń.- Jest
  • Dialog o złożu ropy.- Do napisania
  • Dialog o warsztacie arabskim.- Jest
  • Dialog o wybudowanym trójkołowcu (humorystycznie)- Do napisania
  • Dialog o wycofaniu.- Do napisania
  • Dialog o pomocy dla sojusznika na południu (gdy Amerykanie jakimś cudem zniszczą jeden z bunkrów).- Do napisania
 • Medale
  • Za przeniesienie dużo surowców (200 więcej niż wymagane)
  • Za wyszkolenie X małp
  • Za pojazd albo trzy.
 • Przeniesienie
  • Wszystkie postacie.
  • Ekstra surowce i małpy do następnej misji.

Kto jest za:

Kto jest przeciw:
ENG
Spoiler:
Things of note:

Map proposition (Altar's original):
Image

- 0dd1: In another picture there is a place marked for a base. Should the resources be gathered there?
Spoiler:
Image
- Nefarem: Moving mission 03 to another map will not be a big problem. It will only take some changes in dialogues and environment.

- Serpent: made most of the plan below.

- AdDur: add an alternative trigger for the American attack - a convoy comnig to the captured base to refuel.

How it links to the rest of campaign:
First ape taming.
First vehicle built.
Resources and apes transfered to the next mission.
Kowalski appears first time.

New plan:
 • Mission events
  • 1. Intro: meeting the scout in base or on the road.
  • 2. Taking over the American base. Building anything is disabled until then.
   • a) The player can wait for the Americans to upgrade their base, before taking it. In that case the basic time to the next attack will be shorter.
   • b) If no one escapes, there is a bonus time ending in arrival of the convoy.
   • c) If someone does escape, part of the convoy will add to one of the attacks.
  • 3. New objective: gather X crates and oil, Y more as a secondary objective.
  • 4. Secondary objectives: ape taming (simplified) and building a vehicle.
  • 5. 2 American attacks from the bottom left corner.
  • 6. The player is ordered to withdraw before the third attack.
 • Losing conditions:
  • Heike dies.
  • Ally base is destroyed.
  • Ignoring the order to withdraw.
  • Not enough resources gathered or fewer that 4 player's people survived
  • Friendly fire.
 • New map
  • Structure
   • The map above.
   • One oil deposit placed north of the American base (on easy and medium the mine is already built).
   • Frequent crate spawn up to some point. After that very little.
   • Second deposit hidden in the top centre part of the map.
  • Units
   • Allied base controled by AI. Builds 2 breastworks and can send some patrols. Base is commanded by a sheikh.
   • The Americans can send some light attacks on the allied base (3 soldiers).
   • During the initial attack some enemies will try to escape.
   • Time to American attacks depends if someone escaped.
   • A convoy (a cargo and 2 other vehicles) will appear if no one escapes. Otherwise the convoy will join one of the attacks.
   • Apes will be in bottom left corner and top parts of the map.
   • Attacks:
    • Soldiers (up to lvl 5, depending on difficulty).
    • 2 medics
    • Light and medium vehicles, with machine guns, gatlings and light guns.
    • AI should retreat wounded units and heal/repair them. Once a vehicle starts to burn it's mechanic retreats.
    • Once all the soldiers are gone and most vehicles damaged, the rest of the attacking units retreat
    • More creative attacks on higher difficulties.
 • Technologies
  • Solar power and engine.
  • Oil power (no engine).
  • Ape taming and aggression.
  • 1 basic upgrade.
  • Gatling gun
  • 1 weapon upgrade
  • Timed explosives?
 • Characters
  • From previous mission: Heike, Oswald, Ralph, Sonya, Aviradze
  • From this one: Kowalski
 • Dialogues, new vs what is (mostly Altars):
  • Intro: briefing on mission objectives. Mention lack of resources on the mercenaries part. -Need to add that last bit
  • During the attack: dialogue about escapee.- Need to change current
  • After taking the base. Noting the American power plants and talk about building some of their own.- Need to change current
  • About apes.- Simplify current
  • About crate spawn.- Done
  • About oil deposit.- Need to write this
  • About building Arabian workshop.- Done
  • About first vehicle made- Need to write this
  • About retreating.- Need to write this
  • About helping the Ally (if somehow one of the brestworks goes down).- Need to write this
 • Medals
  • For gathering resources (200 more than basic)
  • For X apes trained
  • For X vehicles made
 • Transfer
  • All characters.
  • Extra resources and apes to the next mission.

People for:

People Against:
Last edited by 0dd1 on Sun Apr 21, 2019 8:20 pm, edited 2 times in total.
Do it!
User avatar
zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1985
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

Re: Mission 03

Post by zoNE »

Jestem za zmianą mapy na Altarowską - jest bardziej klimatyczna i co najistotniejsze, jest po myśli twórców gry. Co do zrobienia tam bazy, hmmm, może i by mogło to się jakoś sprawdzić - warto spróbować.
Last edited by zoNE on Thu Apr 11, 2019 10:26 pm, edited 2 times in total.
User avatar
Gelwe
Soldier level 7
Soldier level 7
Posts: 714
Joined: Sun May 25, 2014 2:06 pm

Re: Mission 03

Post by Gelwe »

Może to głupie pytanie ale czemu nie użyliście tej mapy przy tworzeniu tej misji? Stukacz nie trzymał jej w tajemnicy z tego co mi wiadomo.
Creative wrote:Image
Chodziło mi o to że sam przerabiam zrobione mapy. (budynki, ludki itd)
A co do saila to przecież sam muszę wklejać
.
Creative wrote: Jak chcesz mogę ci pomóc. Jestem doświadczonym modderem, zrobiłem 2 mody i 3 w drodze ;) Kontakt PW.
User avatar
zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1985
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

Re: Mission 03

Post by zoNE »

O ile mnie pamięć nie myli, Stu ja znalazł w plikach dopiero po tym, jak już AR03 była zrobiona w modzie.
Last edited by zoNE on Thu Apr 11, 2019 10:52 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Gelwe
Soldier level 7
Soldier level 7
Posts: 714
Joined: Sun May 25, 2014 2:06 pm

Re: Mission 03

Post by Gelwe »

zoNE wrote: Thu Apr 11, 2019 10:52 pm O ile mnie pamięć nie myli, Stu ja znalazł w plikach dopiero po tym, jak już AR03 była zrobiona w modzie.
Nie dziwie się :mrgreen: . Dobrze że się znalazła mimo wszystko XD
Creative wrote:Image
Chodziło mi o to że sam przerabiam zrobione mapy. (budynki, ludki itd)
A co do saila to przecież sam muszę wklejać
.
Creative wrote: Jak chcesz mogę ci pomóc. Jestem doświadczonym modderem, zrobiłem 2 mody i 3 w drodze ;) Kontakt PW.
User avatar
zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1985
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

Re: Mission 03

Post by zoNE »

Dlatego warto zaimplementować :P.
User avatar
Creative
Blackmen level 100
Blackmen level 100
Poland
Posts: 1292
Joined: Tue Jan 27, 2009 4:07 pm

Re: Mission 03

Post by Creative »

Będą zmienianie też inne misje?
Image
User avatar
Gelwe
Soldier level 7
Soldier level 7
Posts: 714
Joined: Sun May 25, 2014 2:06 pm

Re: Mission 03

Post by Gelwe »

Creative wrote: Fri Apr 12, 2019 1:14 pm Będą zmienianie też inne misje?
Tak, o to chyba chodziło w feedbacku.
Creative wrote:Image
Chodziło mi o to że sam przerabiam zrobione mapy. (budynki, ludki itd)
A co do saila to przecież sam muszę wklejać
.
Creative wrote: Jak chcesz mogę ci pomóc. Jestem doświadczonym modderem, zrobiłem 2 mody i 3 w drodze ;) Kontakt PW.
User avatar
Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Estonia
Posts: 4227
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

Re: Mission 03

Post by Serpent »

Moja propozycja w oparciu o mapę Altaru:

- Misja rozpoczyna się w małej bazie na południowym wschodzie cutsceną jak Heike ze swoim oddziałem pojawiają się w tej bazie i gadają z obecnym tam żołnierzem.

- Po zakończeniu cutsceny, gracz otrzymuje rozkaz zajęcia bazy US (lewy górny róg).

- Baza arabska na południowym wschodzie jest przez cały czas trwania misji pod kontrolą komputera. Skrypt tej bazy ogranicza się do budowy 2 bunkrów i wysyłania patrolu w okolicy.

- Po zajęciu bazy wroga gracz otrzymuje rozkaz zgromadzenia X skrzyń oraz Y ropy w bazie na południowym wschodzie (na mapie oznaczone zostaje miejsce obok składu gdzie trzeba wyładowywać skrzynie - inżynier sojusznika będzie automatycznie zbierać surowce z tej strefy, licznik nalicza surki znajdujące się w magazynie).

- Jedno złoże ropy znajduje się w zagajniku na północ od amerykańskiego składu (na poziomach trudności: łatwy oraz średni stoi tam już wybudowany szyb naftowy, na trudnym gracz sam musi znaleźć złoże i zbudować szyb)
- Amerykanie powoli rozbudowują bazę - stan początkowy to magazyn, 2 bunkry, lab. podstawowy oraz 1 elektrownia słoneczna - docelowo ma tam powstać fabryka, 3 elektrownie słoneczne, zbrojownia oraz 3 wieżyczki z karabinem gatlinga

- Zachowujemy motyw z oswajaniem małp z obecnej 3 misji jednak można to trochę uprościć (tak żeby oswajanie nie było głównym wątkiem misji a tylko dodatkiem).

- Małpy znajdują się w zagajniku na południowym zachodzie oraz na północy mapy

- Podczas ataku na amerykańską bazę ktoś próbuje z niej uciec - gdy uciekinier dotrze w lewy dolny róg mapy wówczas odpalamy licznik do ataku amerykanów.

- Ataki amerykanów pojawiają się w lewym dolnym rogu mapy.

- Czas pojawienia się ataków zależy od tego czy uciekinier zdołał uciec, jednak ataki tak czy siak będą następować.
- Podczas misji będą miały miejsce 2 ataki, przed 3 atakiem dostaniemy przez radio informacje o nadciągającym ataku oraz rozkaz wycofania się. Zignorowanie rozkazu oznacza komunikat o odebraniu dowództwa i przegraną gracza.

- Misja kończy się gdy przesuniemy wszystkich ludzi do bazy na południu po otrzymaniu rozkazu do wycofania.

- Na mapie następują częste zrzuty skrzyń ale do pewnego momentu. Po tym czasie zrzuty stają się bardzo rzadkie.

- Na mapie istnieje drugie złoże ropy ale jest ono ukryte nieco na północ od góry znajdującej się na środku mapy.

- Amerykanie mogą (ale nie muszą) wysyłać lekkie ataki (3 żołnierzy) na bazę sojusznika na południu.

Cele pierwszorzędne:
- Zdobądź wrogą bazę [1]
- Przetransportuj X skrzyń oraz Y ropy do bazy na południu. [2]

Cele drugorzędne:
- Oswój X małp [2]
- Zbadaj silnik słoneczny i skonstruuj 3 pojazdy trójkołowe wyposażone w ten silnik [2]
{ Tu można coś jeszcze dopisać }

Medale:
- Przetransportowano znacznie więcej surowców niż było to wymagane (minimum 200 więcej niż wymagane).
- Skonstruowano pojazdy wyposażone w silnik słoneczny.
- Oswojono X małp.


Wątki dialogowe:
- Początek misji: Rozmowa Heike o głównym celu misji. Jest też mowa o brakach surowców po stronie Najemników.
- Podczas ataku na bazę US: Dialog o uciekinierze.
- Po zajęciu bazy: Dialog w stylu "Fajna baza, mają nawet solary". Następuje wątek budowy własnej elektrowni słonecznej oraz silnika.
- Dialog o małpach.
- Dialog o zrzutach skrzyń.
- Dialog o złożu ropy.
- Dialog o warsztacie arabskim.
- Dialog o wybudowanym trójkołowcu (humorystycznie)
- Dialog o nadciągającym ataku.
- Dialog o wycofaniu.
- Dialog o pomocy dla sojusznika na południu (gdy Amerykanie jakimś cudem zniszczą jeden z bunkrów).
+ Jeszcze coś można dodać.

Warunki przegranej:
- Heike zginie.
- Baza na południu zostanie zniszczona (tj. zginie inżynier lub oba bunkry padną).
- Zignorowanie rozkazu o wycofaniu.
- Zgromadzenie zbyt małej liczby surowców po wycofaniu.
- Po wycofaniu, gdy gracz będzie miał mniej niż 4 ludzi (słabe dowodzenie).

Dodatkowe uwagi:
- Budowa budynków jest zabroniona do czasu aż nie zajmiemy amerykańskiej bazy.
- Bazą na południu powinien dowodzić szejk.

Technologie:
- Silnik i energia słoneczna.
- Energia na ropę (bez silnika!).
- Oswajanie małp oraz agresja małpoludów.
- 1 roz. podstawowe.
- Karabin Gatlinga
- 1 roz. uzbr.
- Miny czasowe (zbadane od początku!).

Amerykańskie jednostki [atakujące]:
- Żołnierze (poziom zależy od poziomu trudności ale max 5 lvl walki).
- 2 medyków do leczenia
- Czołgi lekkie oraz średnie uzbrojone w karabiny maszynowe, karabiny gatlinga i lekkie działa.
- Czołgami sterują mechanicy którzy starają się wycofywać uszkodzone pojazdy i je naprawiać. Po uszkodzeniu pojazdu do stanu < 250 HP powoduje ucieczkę mechanika poza mapę.
- Po utracie wszystkich żołnierzy oraz większości czołgów pozostałe jednostki wycofują się za mapę.
- Na wyższych poziomach trudności ataki powinny mieć więcej elementów taktyki (np. niespodziewany atak z flanki).

To moja wizja tej misji. Podobny motyw użyłem w SoSie w 3 misji (kto oglądał strima to pewnie kojarzy). Myślę że taka misja będzie dużo ciekawsza.
Last edited by Serpent on Thu Apr 18, 2019 8:42 am, edited 4 times in total.
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak
AdDur
Soldier level 1
Soldier level 1
Poland
Posts: 12
Joined: Thu Apr 18, 2019 1:21 am

Re: Mission 03

Post by AdDur »

Może w kwestii urozmaicenia - jeżeli nikt nie ucieknie z bazy, z płn-wschodu po pewnym czasie nadciąga niewielki konwój amerykański, który miał oryginalnie przejechać obok/dotrzeć do bazy/zatankować tam. Ten konwój alarmuje o przejęciu bazy, będąc alternatywnym triggerem dla licznika. Jeżeli Amerykanie zostali ostrzeżeni to konwój pojedzie inną trasą, nie pojawiając się na mapie, lub całość/część wspomoże któryś z ataków, dokonując dodatkowo ataku z płn-wschodu. Mogą w związku z tym być dialogi "radiowe" amerykańskie (przechwycone radio w bazie - może nawet krótki dialog z wyborem, gdy nadjeżdżający amerykanie kontaktują się z bazą i każą przygotować ropę, a my wciskamy im kit).
User avatar
0dd1
ArCamp Developer
Posts: 337
Joined: Tue Jul 01, 2014 3:01 pm

Re: Mission 03

Post by 0dd1 »

Serpent wrote: Thu Apr 18, 2019 8:29 am- Misja rozpoczyna się w małej bazie na południowym wschodzie cutsceną jak Heike ze swoim oddziałem pojawiają się w tej bazie i gadają z obecnym tam żołnierzem.
Ten plan zmieni trochę dialogów napisanych przez altar. Żeby nie ingerować w to bez potrzeby, Heike mogłaby pojawić się w prawym górnym rogu, i rozmawiać z żołnierzem wysłanym z tej bazy. Inaczej chyba otrzymałaby rozkazy bezpośrednio od szejka.
Serpent wrote: Thu Apr 18, 2019 8:29 am- Amerykanie powoli rozbudowują bazę - stan początkowy to magazyn, 2 bunkry, lab. podstawowy oraz 1 elektrownia słoneczna - docelowo ma tam powstać fabryka, 3 elektrownie słoneczne, zbrojownia oraz 3 wieżyczki z karabinem gatlinga
Czyli gracz mógłby specjalnie odczekać kilka minut zamiast atakować od razu, po to by przejąć te gatlingi?

Technologie:
Trochę dziwne jest to że najemnicy w ogóle skupiają się na silniku słonecznym gdy mają pod nosem ropę. I czy technologia gatlinga ma być tylko z opcjonalnie przejętego labu?

AdDur wrote: Thu Apr 18, 2019 4:35 pm Może w kwestii urozmaicenia - jeżeli nikt nie ucieknie z bazy, z płn-wschodu po pewnym czasie nadciąga niewielki konwój amerykański, który miał oryginalnie przejechać obok/dotrzeć do bazy/zatankować tam. Ten konwój alarmuje o przejęciu bazy, będąc alternatywnym triggerem dla licznika. Jeżeli Amerykanie zostali ostrzeżeni to konwój pojedzie inną trasą, nie pojawiając się na mapie, lub całość/część wspomoże któryś z ataków, dokonując dodatkowo ataku z płn-wschodu. Mogą w związku z tym być dialogi "radiowe" amerykańskie (przechwycone radio w bazie - może nawet krótki dialog z wyborem, gdy nadjeżdżający amerykanie kontaktują się z bazą i każą przygotować ropę, a my wciskamy im kit).
Niestety, samo przejęcie komory natychmiastowo rozwiąże kwestie gromadzenia surowców. To chyba zbyt wiele.
Do it!
AdDur
Soldier level 1
Soldier level 1
Poland
Posts: 12
Joined: Thu Apr 18, 2019 1:21 am

Re: Mission 03

Post by AdDur »

Niekoniecznie mowię o konwoju transportowym - raczej o grupie pojazdów bojowych, jadących na front walk z Rosjanami.

W wypadku ucieczki kogoś z bazy ten "konwój" mógłby ewentualnie wzmocnić atak, sprawiając że stałby się on szturmem z dwóch stron.
Last edited by AdDur on Sat Apr 20, 2019 9:37 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Estonia
Posts: 4227
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

Re: Mission 03

Post by Serpent »

0dd1 wrote: Sat Apr 20, 2019 6:24 pm Ten plan zmieni trochę dialogów napisanych przez altar. Żeby nie ingerować w to bez potrzeby, Heike mogłaby pojawić się w prawym górnym rogu, i rozmawiać z żołnierzem wysłanym z tej bazy. Inaczej chyba otrzymałaby rozkazy bezpośrednio od szejka.
Zarzuciłem tylko kilka pomysłów. Szejka można zastąpić żołnierzem, jeżeli tak bardzo chcemy trzymać się oryginalnego zamysłu.
0dd1 wrote: Sat Apr 20, 2019 6:24 pm Czyli gracz mógłby specjalnie odczekać kilka minut zamiast atakować od razu, po to by przejąć te gatlingi?
Tak, tylko czekanie równałoby się z trudniejszym zajęciem bazy oraz mniejszym czasem kiedy nastąpi kontratak.
0dd1 wrote: Sat Apr 20, 2019 6:24 pm Technologie:
Trochę dziwne jest to że najemnicy w ogóle skupiają się na silniku słonecznym gdy mają pod nosem ropę. I czy technologia gatlinga ma być tylko z opcjonalnie przejętego labu?
Napisałem że to ma być coś w stylu: "Oh fajne solary, my też takie chcemy". Dodatkowo można użyć argumentu oszczędzania paliwa którego najemnicy nie mają za wiele. Ten sam motyw można odnieść do gatlinga. Nie widzę też większego sensu blokowania badania techów w laboratorium arabskim.
AdDur wrote: Thu Apr 18, 2019 4:35 pm Może w kwestii urozmaicenia - jeżeli nikt nie ucieknie z bazy, z płn-wschodu po pewnym czasie nadciąga niewielki konwój amerykański, który miał oryginalnie przejechać obok/dotrzeć do bazy/zatankować tam. Ten konwój alarmuje o przejęciu bazy, będąc alternatywnym triggerem dla licznika. Jeżeli Amerykanie zostali ostrzeżeni to konwój pojedzie inną trasą, nie pojawiając się na mapie, lub całość/część wspomoże któryś z ataków, dokonując dodatkowo ataku z płn-wschodu. Mogą w związku z tym być dialogi "radiowe" amerykańskie (przechwycone radio w bazie - może nawet krótki dialog z wyborem, gdy nadjeżdżający amerykanie kontaktują się z bazą i każą przygotować ropę, a my wciskamy im kit).
Pomysł z konwojem jest dobry. Wszak konwój nie musi przewozić surowców, może na przykład wracać ze wschodu z pustą ciężarówką + 1-2 czołgi eskorty. Taka ciężarówka byłaby miły bonusem dla gracza (nie musiałby organizować pielgrzymek transportowych na południe).
Last edited by Serpent on Sat Apr 20, 2019 11:55 pm, edited 1 time in total.
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak
User avatar
0dd1
ArCamp Developer
Posts: 337
Joined: Tue Jul 01, 2014 3:01 pm

Re: Mission 03

Post by 0dd1 »

Serpent wrote: Sat Apr 20, 2019 11:50 pm Napisałem że to ma być coś w stylu: "Oh fajne solary, my też takie chcemy". Dodatkowo można użyć argumentu oszczędzania paliwa którego najemnicy nie mają za wiele. Ten sam motyw można odnieść do gatlinga. Nie widzę też większego sensu blokowania badania techów w laboratorium arabskim.
Chodziło mi o to że pierwsze silniki i gatlingi nigdzie indziej nie pojawiają się tak równocześnie. Proponowałbym żeby na początku dostępny był tylko warsztat, i dopiero po zrobieniu pierwszego trójkołowca najemnicy zdecydują się jednak na coś cięższego i to odblokowuje gatlingi.
Do it!
AdDur
Soldier level 1
Soldier level 1
Poland
Posts: 12
Joined: Thu Apr 18, 2019 1:21 am

Re: Mission 03

Post by AdDur »

Pytaniem jest - czy istnieje możliwość zaskryptowania w trakcie misji aby złoże ropy zniknęło? Wtedy można by ograniczyć ilość paliwa "wyczerpaniem" się ropy w szybie.

Jeżeli problemem jest ciężarówka, to można by wymyśleć jakiś sposób na jej pozbycie się - oskryptowane zniszczenie przy ciężkim uszkodzeniu wywołane "wybuchem paliwa"? Mógłby wtedy byś jakiś dialog wkurzonych najemników, którzy mieli nadzieję na zgarnięcie sprzetu - lub też podwyższyć podejścia do południowej bazy, a ciężarówkę zrobić kołową - podwieziesz bliżej, ale nie do samej bazy - wtedy też może być dialog po ewentualnym przejęciu ciężarówki, traktujący o jej smutnym ograniczeniu.

Względnie - można wywalić złoża ropy z mapy, wtedy konwój by tu przyjeżdżał aby odebrać skrzynki z bazy - a nawet jeśli by się go przejęło, to z ograniczoną ilością paliwa w bakach - tym samym trzeba by bardzo ostrożnie nim gospodarować.
Last edited by AdDur on Sun Apr 21, 2019 2:13 am, edited 2 times in total.
Post Reply